Tổng hợp toàn bộ phím tắt khi sử dụng Spotify trên PC giúp thao tác dễ dàng và nhanh chóng

Ngày 13/03/2018, dịch vụ nghe nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới Spotify chính thức phát hành tại Việt Nam, các bạn có thể được trải nghiệm hàng triệu bản nhạc cùng với các tính năng hữu ích của Spotify.

Để các bạn dễ dàng thao tác hơn với Spotify thì các bạn nên biết đến các tổ phím tắt mà Spotify cung cấp cho người dùng. Dưới đây là tổng hợp toàn bộ phím tắt khi sử dụng Spotify trên PC giúp các bạn có thể thao tác dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Tổng hợp toàn bộ phím tắt khi sử dụng Spotify trên PC

Bảng tổng hợp tất cả các phím tắt khi sử dụng Spotify trên Windows và Mac.

Chức năng

Phím tắt Windows

Phím tắt Mac

Tạo danh sách phát nhạc mới

Ctrl-N

Cmd-N

Dời file nhạc(cut)

Ctrl-X

Cmd-X

Sao chép file nhạc (copy)

Ctrl-C

Cmd-C

Sao chép file nhạc (liên kết thay thế)

Ctrl-Alt-C

Cmd-Alt-C

Dán file nhạc (paste)

Ctrl-V

Cmd-V

Xóa file nhạc (delete)

Del

Del, Backspace

Chọn toàn bộ các file nhạc

Ctrl-A

Cmd-A

Chạy/Dừng phát nhạc (Play/Pause)

Space

Space

Chuyển sang bài kế tiếp (next)

Ctrl-Right (→)

Ctrl-Cmd-Right (→)

Chuyển về bài trước (previous)

Ctrl-Left (←)

Ctrl-Cmd-Left (←)

Tăng âm lượng

Ctrl-Up (↑)

Cmd-Up (↑)

Giảm âm lượng

Ctrl-Down (↓)

Cmd-Down (↓)

Tắt âm thanh (mute)

Ctrl-Shift-Down (↓)

Cmd-Shift-Down (↓)

Mở âm lượng tối đa (max volume)

Ctrl-Shift-Up(↑)

Cmd-Shift-Up (↑)

Hiển thị trợ giúp Spotify (help)

F1

Cmd-Shift-?

Đến khung tìm kiếm

Ctrl-L

Cmd-Alt-F, Cmd-L

Bộ lọc ( trong bài hát và danh sách phát)

Ctrl-F

Cmd-F

Quay lại phiên trình duyệt trước

Alt-Left (←)

Cmd-Alt-Left (←), Cmd-[

Đi tới phiên trình duyệt sau

Alt-Right (→)

Cmd-Alt-Right (→), Cmd-]

Phát nhạc ở hàng đã chọn

Enter

Enter

Hiện danh sách nhạc yêu thích

Ctrl-P

Cmd- ,

Đăng xuất tài khoản hiện tại (logout)

Ctrl-Shift-W

Cmd-Shift-W

Thoát khỏi ứng dụng Spotify (quit)

Alt-F4

Cmd-Q

Ẩn cửa sổ Spotify

-

Cmd-H

Ẩn các cửa sổ ứng dụng khác

-

Cmd-Alt-H

Đóng cửa sổ

-

Cmd-W

Thu nhỏ cửa sổ

-

Cmd-M

Khôi phục cửa sổ (từ thu nhỏ cửa sổ)

-

Cmd-Alt-1

Như vậy, các bạn đã biết tất cả các phím tắt khi sử dụng Spotify trên PC, từ giờ các bạn có thể thao tác dễ dàng và nhanh chóng hơn khi sử dụng Spotify. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận