Tổng hợp phím tắt sử hữu ích khi sử dụng Zoom học online

Các phím tắt trên phần mềm Zoom rất đa dạng và hiệu quả với nhiều mục thành phần khác nhau để người dùng dễ dàng sử dụng. Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm sẽ tổng hợp toàn bộ các phím tắt hữu ích khi sử dụng công cụ Zoom để học Online.

Tổng hợp phím tắt sử hữu ích khi sử dụng Zoom học online

Trang chủ Zoom: https://zoom.us/

1. Các điều chỉnh phím tắt trên Zoom

Nếu như các bạn không muốn sử dụng những phím tắt mặc định được Zoom trang bị sẵn thì các bạn có thể thay đổi các phím tắt đó một cách nhanh chóng và đơn giản thông qua cài đặt của phần mềm Zoom.

Bước 1: Các bạn tiến hành mở phần mềm Zoom và chọn Settings.

Chọn Settings

Bước 2: Sau đó, các bạn tìm tới thẻ Keyboard Shortcuts để xem các phím tắt có sẵn trên Zoom.

Để thay đổi được phím tắt các bạn chỉ việc nhấn vào Shortcut và nhấn phím mình muốn thay đổi.

Nếu như các bạn muốn các phím tắt trở về mặc định thì các bạn có thể chọn Restore Defaults.

Tìm tới thẻ Keyboard Shortcuts để xem các phím tắt có sẵn trên Zoom

2. Các phím tắt của Zoom trên hệ điều hành Windows

Phím tắt

Công dụng

 F6

Thu nhỏ các của sổ đa nhiệm

Ctrl+Alt+Shift

Thu nhỏ cửa sổ để điều khiển buổi họp

PageUp

Xem 25 cuộc họp Video gần đây nhất

PageDown

Xem 25 cuộc họp Video tiếp theo

Alt

Bật/Tắt tùy chọn Always show meeting control toolbar

Alt+F1

Chuyển sang trình xem người nói đang hoạt động trong cuộc họp video

Alt+F2

Chuyển sang trình xem bộ sưu tập video trong cuộc họp

Alt+F4

Thoát cửa sổ đang mở

Alt+V

Bắt đầu/ dừng Video

Alt+A

Bật/ tắt âm thanh

Alt+M

Bật/ tắt âm thanh của toàn bộ thành viên (trừ người chủ phòng)

Alt+S

Mở cửa sổ Stream Screen (chia sẻ màn hình)

Alt+Shift+S

Bắt đầu/ dừng chia sẻ màn hình

Alt+T

Tạm dừng/ tiếp tục chia sẻ màn hình

Alt+R

Bắt đầu/ dừng ghi hình cục bộ (quay màn hình lưu trữ buổi họp)

Alt+C

Bắt đầu/ dừng ghi hình đám mây (quay màn hình lưu trữ buổi họp)

Alt+P

Dừng/ tiếp tục ghi hình

Alt+N

Chuyển Camera trước/sau

Alt+F

Mở/ tắt chế độ toàn màn hình

Alt+H

Hiện/ ẩn bảng trò chuyện tin nhắn(bảng Chat)

Alt+U

Hiện/ ẩn bảng Participants

Alt+I

Mở cửa sổ Invite (mời người tham gia)

Alt+Y         

Cấp/ hạ quyền của thành viên

Alt+L

Chuyển chế độ xoay ngang dọc màn hình

Alt+Shift+R

Điều khiển từ xa – Remote Control

Alt+Shift+G

Dừng điều khiển từ xa

Alt+Shift+T

Chụp ảnh màn hình nhanh

Ctrl+2

Đọc tên người đang nói trên Mic

Ctrl+W

Đóng cuộc trò chuyện hiện tại

Ctrl+T

Mở cuộc trò chuyện gần đây

Ctrl+F

Tìm kiếm cuộc trò chuyện

Ctrl+Alt+Shift+H

Ẩn/ hiện toàn bộ các cuộc họp trên màn hình

Ctrl+Up

Chuyển tới cuộc trò chyện trước

Ctrl+Down

Chuyển tới cuộc trò chyện sau

Ctrl+Tab

Chuyển đến Tab tiếp theo (phía bên phải)

Ctrl+Shift+Tab

Chuyển về Tab trước đó (phía bên trái)

3. Các phím tắt của Zoom trên hệ điều hành MacOS

Phím tắt

Công dụng

⌘+J

Tham gia vào một cuộc họp

⌘+Control+V

Bắt đầu cuộc họp

⌘+Alt +J

Lên lịch cho buổi họp

⌘+Control+S

Chia sẻ màn hình qua Direct Share

⌘+Shift+A

Bật/ tắt âm thanh

⌘+Control+M

Tắt toàn bộ âm thanh (trừ chủ phòng)

⌘+Control+U

Bật toàn bộ âm thanh của thành viên

Space

Kích hoạt Push to talk (nhấn mới nói được)

⌘+Shift+V

Bắt đầu/dừng video

⌘+Shift+N

Thay đổi Camera trước/ sau

⌘+Shift+S

Bắt đầu/ dừng chia sẻ màn hình

⌘+Shift+T

Tạm dừng/ tiếp tục chia sẻ màn hình

⌘+Shift+R

Bắt đầu/ dừng ghi hình cục bộ (quay màn hình lưu trữ buổi họp)

⌘+Shift+C

Bắt đầu/ dừng ghi hình đám mây (quay màn hình lưu trữ buổi họp)

⌘+Shift+P

Tạm dừng/ tiếp tục ghi hình

⌘+Shift+W

Xem người đang nói trong buổi họp

Control+P

Xem 25 cuộc họp Video gần đây nhất

Control+N

Xem 25 cuộc họp Video tiếp theo

⌘+U

Ẩn/hiện bảng Participants

⌘+Shift+H

Ẩn/ hiện bảng tin nhắn chat

⌘+I

Mở cửa sổ Invite (mởi người tham gia)

Option+Y

Nâng/ hạ quyền của thành viên tham gia

Control+Shift+R

Bật Remote Control (điều khiển từ xa)

Control+Shift+G

Tắt Remote Control

⌘+Shift+F

Bật/ tắt chế độ toàn màn hình

⌘+Shift+M

Chuyển sang cửa sổ nhỏ

Control+Option+⌘+H

Hiện/ ẩn các cuộc họp

Control+Shift+R

Điều khiển từ xa

Control+Shift+G

Dừng điều khiển từ xa

Control+\

Bật/ tắt "Always Show meeting controls" trong Settings/Accessibility

⌘+W

Thoát/ rời / kết thúc cuộc họp

4. Các phím tắt của Zoom trên hệ điều hành Linux

Phím tắt

Công dụng

Ctrl+Tab

Chuyển sang tab tiếp theo (phía bên phải)

Alt

Bật/tắt tùy chọn 'Always show meeting controls' trong Settings/Accessibility.

Alt+V

Bắt đầu/dừng Video

Alt+A

Tắt/bật ân thanh của bạn

Alt+M

Bạt/ tắt âm thanh của mọi người tham gia

Alt+S

Bắt đầu/kết thúc chia sẻ màn hình

Alt+T

Tạm dừng/ tiếp tục chia sẻ màn hình

Alt+R

Bắt đầu/ dừng ghi hình cục bộ

Alt+C

Bắt đầu/ dừng ghi hình trên đám mây

Alt+P

Tạm dừng/ tiếp tục ghi hình

Alt+N

Chuyển Camera trước/ sau

Esc

Bật/ tắt chế độ toàn màn hình

Alt+U

Hiện/ẩn bảng Participants

Alt+I

Mở của sổ Invite (mời người tham gia)

Alt+Y

Cấp quyền/ hạ quyền thành viên

Alt+Shift+R

Bật Remote Control (điều khiển từ xa)

Alt+Shift+G

Tắt Remote Control (điều khiển từ xa

Alt+Shift+T

Chụp ảnh màn hình nhanh

Ctrl+W

Đóng cuộc trò chuyện hiện tại

5. Các phím tắt của Zoom trên iPad (IOS)

Phím tắt

Công dụng

Command + Shift + A

Tắt/bật âm thanh của bạn

Command + Shift + V

Bắt đầu/dừng video

Command + Shift + H

Hiện/ ẩn cuộc trò chuyện

Command + Shift + M

Thu nhỏ các cuộc họp

Command + U

Ẩn/ hiện các thành viên tham gia

Command + W

Đóng cửa sổ đang mở

Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm đã giới thiệu đến các bạn những phím tắt của Zoom trên hệ điều hành Windows, MacOS, Linux, IOS. Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Viết bình luận