Inc

Thủ thuật Inc, hướng dẫn Inc, tổng hợp các bài viết về Inc

Inc là gì?

Inc là gì?

“Inc” mang ý nghĩa nói về tập hợp các công ty bé, công ty con cùng chung sức làm việc với nhau, hay góp lại thành một tập đoàn lớn mạnh hơn.