Tách hình ảnh từ file Word nhanh nhất

Trong văn bản Word có nhiều hình ảnh, khi có nhu cầu sử dụng các hình ảnh đó các bạn cần phải lấy các hình ảnh trong văn bản ra. Thay vì chụp ảnh màn hình từng hình ảnh, hay sử dụng phần mềm để lấy các hình ảnh từ file Word ra. Các bạn có thể lấy các hình ảnh từ file Word nhanh nhất mà không cần sử dụng bất kỳ phần mềm nào.

Dưới đây là các bước đơn giản để lấy các hình ảnh từ file Word nhanh nhất:

Bước 1: Các bạn cần mở file Word chứa các hình ảnh bạn muốn lấy.

Mở file Word

Bước 2: Các bạn chọn File -> Save As.

Save As

Bước 3: Trong hộp thoại Save As, các bạn chọn vị trí lưu file chứa hình ảnh, tên file (File name), và chọn trong mục Save as typeWeb Page và nhấn Save.

Save as type

Bước 4: Tìm đến đường dẫn các bạn vừa chọn để lưu file hình ảnh, sẽ có một thư mục và một file .htm (.html).

File htm

Bước 5: Các bạn chọn vào thư mục, trong thư mục sẽ chứa tất cả các hình ảnh của file Word, có hình ảnh sẽ được lưu thành các kích cỡ khác nhau các bạn có thể chọn hình ảnh nào bạn muốn sử dụng.

Hoàn thành

Vậy là các bạn có thể nhanh chóng lấy được các hình ảnh từ file Word mà không cần bất kỳ sự trợ giúp của phần mềm nào. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận