Cách làm mục lục trong Word 2010

Trong đồ án tốt nghiệp, luận văn… không thể thiếu anh Mục lục – giúp mọi người nắm và di chuyển nhanh tới vị trí theo số trang mà không mất thời gian. Bài viết dưới đây hướng dẫn tới các bạn Cách làm mục lục trong Word 2010.

Cách làm mục lục trong Word 2010

Bước 1: Xác định cấp độ của từng đề mục tương ứng với cấp độ Level trong mục lục. Tiêu đề lớn là chương, bài tương ứng với level 1, tiêu đề nhỏ hơn tương ứng với level lớn hơn. Như ví dụ ở đây không có tên chương chỉ có phần 1 nhỏ => phần 2 tương ứng level 1, phần 2.1 tương ứng level 2, phần a tương ứng level 3:

Xác định cấp độ của từng đề mục tương ứng với cấp độ Level trong mục lục

Bước 2: Xác định số cấp độ level cần tạo trong mục lục. Mặc định Word để 4 cấp độ, nếu tài liệu của bạn có chứa nhiều hơn 4 cấp bạn vào References -> Table of Content -> Custom Table of Contents:

Vào References - Table of Content - Custom Table of Contents

Hộp thoại xuất hiện thực hiện nhập số cấp level muốn hiển thị trong mục Show Levels -> nhấn OK:

Nhập số cấp level muốn hiển thị trong mục Show Levels

Bước 3: Gán các tiêu đề trong tài liệu cho level tương ứng. Để quá trình chọn level cho từng đề mục thuận tiện bạn vào View -> Outline:

Vào View - Outline

Màn hình soạn thảo hiển thị chế độ Outline bạn lựa chọn tiêu đề -> kích chọn Outline level -> lựa chọn level phù hợp với tiêu đề cần tạo mục lục:

Lựa chọn tiêu đề - kích chọn Outline level - lựa chọn level phù hợp

Tương tự như vậy bạn gán toàn bộ tiêu đề cần tạo mục lục trong tài liệu với các level tương ứng:

Gán toàn bộ tiêu đề cần tạo mục lục trong tài liệu với các level tương ứng

Bước 4: Đánh số trang cho tài liệu trước khi tạo mục lục để tránh việc sai số trang. Bạn vào thẻ Insert -> trong mục Header & Footer chọn Page Number -> lựa chọn kiểu đánh số trang -> lựa chọn vị trí đánh số:

Đánh số trang cho tài liệu trước khi tạo mục lục

Bước 5: Tạo mục lục tự động. Vào thẻ References -> Table of Content -> lựa chọn kiểu hiển thị của mục lục muốn tạo:

Vào thẻ References - Table of Content - lựa chọn kiểu

Kết quả bạn đã tạo mục lục tự động, để di chuyển tới mục nào trong tài liệu bạn chỉ cần nhấn giữ phím Ctrl -> kích chuột trái vào mục muốn di chuyển tới:

Nhấn giữ phím Ctrl - kích chuột trái vào mục muốn di chuyển tới

Bước 6: Tùy chỉnh mục lục

- Cập nhật lại mục lục: Sau khi tạo xong mục lục nhưng bạn cần chỉnh sửa nội dung trong tài liệu có liên quan tiêu đề tạo mục lục, để cập nhật sự thay đổi đó bạn lựa chọn mục lục -> kích chọn Update Table:

Lựa chọn mục lục - kích chọn Update Table

Hộp thoại xuất hiện có 2 lựa chọn sau:

- Update page numbes only: Chỉ cập nhật lại số trang trong mục lục.

- Update entire table: Cập nhật toàn bộ nội dung trong mục lục.

Cuối cùng kích chọn OK:

Update page numbes only là chỉ cập nhật lại số trang trong mục lục

- Trường hợp bạn muốn xóa mục lục kích chọn mũi tên trong mục lục -> chọn Remove Table of Contents

Xóa mục lục

Ngoài ra còn lưu ý khi tạo xong mục lục không cho phép di chuyển tới các mục bằng cách sử dụng phím Ctrl và nháy chuột bạn vào thẻ File -> Option:

Nháy chuột vào thẻ File - Option

Cửa sổ hiện ra trong mục Advanced -> tích chọn vào mục Use CTRL + Click to follow hyperlink -> kích chọn OK:

Tích chọn vào mục Use CTRL + Click to follow hyperlink

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tạo mục lục trong Word 2010, với các phiên bản sau như 2013, 2016 các bạn thực hiện thao tác tương tự. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận