Những câu nói tiếng anh hay về tình bạn hay nhất

Tình bạn, có lẽ chính là món quà tuyệt vời nhất mà bất cứ ai cũng mong muốn có được. Một người có thể dễ dàng kết giao được nhiều bạn bè, thế nhưng, không phải ai cũng may mắn khi có được một tình bạn thực sự. Nếu bạn may mắn có được người bạn đó, hãy biết cách trân trọng, gìn giữ tình bạn ấy. Dưới đây là những câu nói tiếng anh về tình bạn hay nhất để gửi đến những người bạn yêu quý của mình.

Những câu nói tiếng anh hay về tình bạn hay nhất

 1. No man is whole of himself, his friends are the rest of him. Harry Emerson Fosdick – Không ai toàn diện được, bạn bè là phần mà ta còn thiếu.
 2. Two persons cannot long be friends if they cannot forgive each other's little failings. – Hai người không thể trở thành bạn lâu dài nếu như họ không thể tha thứ cho những thiếu sót nhỏ của nhau.
 3. It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them. Ralph Waldo Emerson – Điều tuyệt vời của những người bạn cũ là bạn không ngại làm những điều ngớ ngẩn khi ở bên cạnh họ.
 4. Best friends make the bad times good and the good times unforgettable. – Bạn tốt sẽ biến những khoảnh khắc tồi tệ thành khoảnh khắc ý nghĩa và khiến những khoảnh khắc ý nghĩa trở nên khó quên.
 5. It's really amazing when two stranges become the best of friends, but it's really sad when the best of friends become two strangers. – Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ.

It's really amazing when two stranges become the best of friends, but it's really sad when the best of friends become two strangers

 1. It is a good thing to be rich, and a good thing to be strong; but it is a better thing to be loved of many friends. Euripides – Giàu có là một điều tốt, khỏe mạnh cũng là một điều tốt; nhưng điều tốt hơn nữa là được bạn bè yêu thương.
 2. Best friends are the people in your life that make you laugh louder, smile brighter and live better. –  Những người bạn tốt nhất trong cuộc đời là những người khiến chúng ta cười lớn hơn, cười tươi hơn và sống tốt hơn.
 3. Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears. - John Lennon – Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè, chứ không phải bằng số năm. Hãy đếm cuộc đời của bạn bằng nụ cười, chứ không phải bằng nước mắt.
 4. Friendship doubles your joys, and divides your sorrows. – Tình bạn nhân đôi niềm vui, và chia sẻ nỗi buồn.
 5. A friend is one with whom you are comfortable, to whom you are loyal, through whom you are blessed, and for whom you are grateful. William Arthur Ward – Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.
 6. Friendship isn't a big thing – it's a million little things. – Tình bạn không phải là 1 thứ gì đó thật lớn, nó là hàng triệu thứ ghép lại
 7. The only way to have a friend is to be one. –  Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.
 8. Friendship starts with a smile, grows with talking and hang around, ends with a death. – Tình bạn bắt đầu bằng nụ cười, tiến triển bằng những lần tâm sự và dạo chơi, kết thúc khi chúng ta không còn sống.
 9. Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget. – Những người bạn tốt thật khó để tìm thấy, càng khó để rời bỏ, và không thể quên lãng.
 10. A friend is someone who gives you total freedom to be yourself. – Bạn bè là người mang đến cho bạn sự tự do thể hiện chính mình.

A friend is someone who gives you total freedom to be yourself

 1. True friendship continues to grow even over the longest distance. Same goes for true love. – Tình bạn thật sự vẫn tiếp tục phát triển, dù qua khoảng cách xa nhất. Tình yêu thật sự cũng thế.
 2. Friends show their love in times of trouble, not in happiness. –  Tình cảm bạn bè thể hiện trong những lúc gặp khó khăn chứ không phải những khi hạnh phúc.
 3. Be slow in choosing a friend but slower in changing him. – Hãy từ từ chọn bạn, khi thay bạn cũng phải từ từ hơn.
 4. Much of the vitality in a friendship lies in the honouring of differences, not simply in the enjoyment of similarities. – Phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ đơn giản là thưởng thức sự tương đồng.
 5. A friend in need is a friend in deed. – Bạn trong cơn hoạn nạn mới là bạn chân tình.
 6. Friendship is not how you forget, but how you forgive, not how you listen but how you understand, not what you see but how you feel, and not how you let go but how you hold on. – Tình bạn không phải là cách bạn quên mà là cách bạn tha thứ, không phải là cách bạn lắng nghe mà là cách bạn thấu hiểu, không phải là điều bạn nhìn thấy mà là cách bạn cảm nhận, và không phải là cách bạn từ bỏ mà là cách bạn giữ lấy.
 7. Rare as is true love, true friendship is rarer. – Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn.
 8. The friend is the man who knows all about you, and still likes you. –  Bạn bè là những người biết rõ về bạn mà vẫn yêu bạn.

The friend is the man who knows all about you, and still likes you

 1. In order to have friends, you must first be one. –  Để có bạn bè, đầu tiên bạn phải làm một người bạn đã.
 2. True friends are like diamonds, real and rare; false friends are like leaves, scattered everywhere. – Tình bạn thật sự giống như kim cương, thuần khiết và quý hiếm; những người bạn giả dối giống như lá cây, vương vãi khắp nơi.
 3. A friend who understands your tears is much more valuable than a lot of friends who only know your smile! – Một người bạn hiểu được nước mắt của bạn thì tốt hơn rất nhiều người bạn chỉ biết tới bạn khi bạn cười.
 4. All the wealth of the world could not buy you a friend, nor pay you for the loss of one. – Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn những gì đã mất.
 5. Remember that the most valuable antiques are dear old friends. – Hãy nhớ rằng cổ vật có giá trị nhất chính là những người bạn tri kỷ.
 6. Prosperity makes friends and adversity tries them. – Sự giàu sang tạo nên bạn bè và sự khốn khó thử thách lòng họ.
 7. Anyone can stand by you when you're right, but a real friend will stand by you even when you're wrong. – Ai cũng có thể đứng bên bạn khi bạn đúng, nhưng một người bạn thật sự sẽ đứng bên bạn ngay cả khi bạn sai.
 8. Cherish the time you have, and the memories you share, being friends with someone isn't an opportunity but a sweet responsibility. – Hãy trân trọng thời gian mà bạn có, và những kỷ niệm mà bạn chia sẻ, làm bạn với ai đó không phải là một cơ hội nhưng đó là một trách nhiệm ngọt ngào.
 9. There are no such things as strangers, only friends that we have not yet met. – Không có thứ gì gọi là 'người lạ', chỉ có bạn bè mà ta chưa gặp mà thôi.

There are no such things as strangers, only friends that we have not yet met

 1. The test of friendship is assistance in adversity, and that too unconditional assistance. – Thử thách của tình bạn là sự giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, và hơn thế nữa đó là sự giúp đỡ vô điều kiện.
 2. There is nothing on this earth more to be prized than true friendship. –  Không có gì trên Trái Đất đủ để lớn hơn tình bạn thật sự.
 3. True friends are the ones who have nice things to say about you behind your back. – Một người bạn thực sự luôn nói những lời tốt đẹp về bạn sau lưng bạn.
 4. A friendship can weather most things and thrive in thin soil; but it needs a little mulch of letters and phone calls and small, silly presents every so often – just to save it from drying out completely. Pam Brown – Tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cằn cỗi; nhưng nó cần thỉnh thoảng bồi phủ một chút với thư từ và các cuộc điện thoại và những món quà nhỏ bé ngớ ngẩn để nó không chết khô.
 5. Friendship may, and often does grow into love, but love never subsides into friendship. – Tình bạn có thể và thường phát triển thành tình yêu, nhưng tình yêu thì thì không thể lắng xuống thành tình bạn.
 6. Good friends help you to find important things when you have lost them… your smile, your hope, and your courage. – Tình bạn tốt giúp bạn tìm thấy những điều quan trọng khi bạn lạc mất chúng… nụ cười, hy vọng và dũng khí của bạn.
 7. A friend is a hand that is always holding yours, no matter how close or far apart you may be. A friend is someone who is always there and will always, always care. A friend is a feeling of forever in the heart. –  Bạn là người luôn nắm tay ta, cho dù ta ở cách xa đến thế nào. Bạn là người luôn ở đó, và luôn luôn, sẽ luôn luôn quan tâm. Bạn chính là cảm giác vĩnh hằng ở trong tim.
 8. It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them. Ralph Waldo Emerson – Điều tuyệt vời của những người bạn cũ là bạn không ngại làm những điều ngớ ngẩn khi ở bên cạnh họ.

It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them

 1. Your friendship is a gift I enjoy opening everyday. – Tình bạn là 1 món quà, mà bạn mở nó mỗi ngày.
 2. Who finds a faithful friend, finds a treasure. – Nếu bạn tìm được 1 người bạn trung thành, bạn đã tìm được 1 kho báu.
 3. Don't make frineds who are comfortable to be with. make friends who will force you to lever yourself up. –  Đừng kết bạn với những người khiến bạn thoải mái khi ở cùng. Hãy làm bạn với những người khiến bạn phải tự nâng cao bản thân mình.
 4. Friends are people you can talk to without words when you have to. – Bạn bè là những người mà khi cần ta có thể nói chuyện mà không phải dùng đến lời nói.
 5. You should always leave loved ones with loving words. It may be the last time you see them. – Hãy luôn nói những lời chân tình với những người bạn yêu thương. Ta nào biết được đâu có thể là lần cuối cùng được gặp mặt nhau.
 6. A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out. Walter Winchell – Người bạn thật sự là người đã bước vào khi phần còn lại của thế giới bỏ đi.
 7. If you never had Friends, you never lived life. – Nếu bạn không có bạn bè thì bạn chưa bao giờ sống thực sự trên cuộc đời này.
 8. To like and dislike the same things, that is indeed true friendship. – Yêu và ghét cùng một thứ, đó mới chính là tình bạn thật sự.
 9. A true friend is someone who accept your past, supports your present and encourages your future. – Một người bạn thật sự là người chấp nhận quá khứ của bạn, ủng hộ hiện tại và cổ vũ tương lai của bạn.

A true friend is someone who accept your past, supports your present and encourages your future

 1. A sweet friendship refreshes the soul. – Những tình bạn ngọt ngào luôn làm mới tâm hồn bạn.
 2. Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.  – Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng.
 3. The greatest gift of life is friendship, and I have received it. – Món quà tuyệt vời nhất của cuộc sống là tình bạn, và tôi đã nhận được nó.
 4. Truly great friends are hard to find, difficult to leave, and impossible to forget. – Người bạn tuyệt vời là người khó để tìm, khắc nghiệt khi phải rời đi và bất khả thi để quên.
 5. There are three types of friends: those like food, without which you can't live; those like medicine, which you need occasionally; and those like an illness, which you never want. – Trên đời này có ba loại bạn: có bạn giống như thức ăn, thiếu nó ta không thể sống; có bạn giống như thuốc men, đôi khi ta có thể cần đến; và có bạn giống như bệnh tật, ta không bao giờ muốn dính vào.
 6. A true find never gets in your way unless you happen to be going down. – Một người bạn chân chính không bao giờ cản bước cuộc đời bạn mà chỉ xuất hiện khi bạn đang xuống dốc.
 7. Friendship is the hardest thing in the world to explain. It's not something you learn in school. But if you haven't learned the meaning of friendship, you really haven't learned anything. – Tình bạn là điều khó giải thích nhất trên thế giới. Đó không phải là thứ bạn có thể học ở trường. Nhưng nếu bạn chưa học được ý nghĩa của tình bạn, bạn thật sự chưa học được gì.
 8. In the End, we will remenber not the words of our enemies, but the silence of our friends. – Đến cuối cùng, ta sẽ nhớ không phải là lời nói của kẻ thù, mà là sự im lặng của bạn bè.
 9. Life is partly what we make it, and partly what it is made by the friends we choose. – Cuộc sống một phần là do chúng ta tạo nên, và một phần khác được tạo nên bởi những người bạn mà ta chọn.

Life is partly what we make it, and partly what it is made by the friends we choose

 1. However rare true love may be, it is less so than true friendship. La Rocgefoucauld – Cho dù tình yêu chân thành hiếm có đến đâu thì cũng không hiếm có bằng tình bạn chân thành.
 2. No matter how strong a friendship may be. It takes years to build the trust and seconds to destroy it. – Cho dù một tình bạn có mãnh liệt đến đâu thì cũng phải mất nhiều năm để xây dựng lòng tin nhưng chỉ trong tích tắc đã có thể hủy hoại nó.
 3. Sometimes I want to shout to the whole world how lucky I am to have you as my friend but sometimes I want to hush, afraid that somebody might take you away from me. – Đôi khi tôi muốn hét to với cả thế giới rằng tôi mới may mắn làm sao khi tôi có bạn là bạn của tôi, nhưng đôi khi tôi muốn im lặng, sợ rằng ai đó sẽ "cướp" bạn đi mất.
 4. We are all travelers in the wilderness of the world, and the best we can find in our travels is an honest friend. Robert L. Stevenson – Chúng ta đều là những kẻ lữ hành trong thế giới hoang vu, và điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể tìm được trong hành trình của mình là một người bạn chân chính.
 5. A friend is one who believes in you when you have ceased to believe in yourself. – Bạn là người tin vào ta khi ta đã hết tin vào bản thân mình.
 6. Friends are like stars, they always seem to shine when the night is at its darkest. Meredith Shea – Bạn hữu giống như những vì sao, luôn luôn chiếu sáng vào những đêm tối trời nhất.
 7. Don't walk behind me, I may not lead. Don't walk in front of me, I may not follow. Just walk beside me and be my friend. – Đừng đi theo sau tôi, tôi không phải người dẫn đường. Đừng đi trước tôi, tôi không thể đi theo. Chỉ cần bên cạnh tôi và là bạn của tôi

Don't walk behind me, I may not lead

 1. If all my friends jumped off a bridge, I wouldn't follow, I'd be the one at the bottom to catch them when they fall. Nếu tất cả bạn bè tôi nhảy khỏi cây cầu, tôi sẽ không theo đâu, tôi sẽ là người ở bên dưới để đón họ khi họ rơi xuống.
 2. True friendship is like a rose, we can't realize it's beauty until it fades. - Tình bạn giống như một bông hồng ... Chúng ta không nhận ra vẻ đẹp của nó cho đến khi nó mất dần.
 3. In my friend, I find a second self. - Trong bạn, tôi tìm thấy một nửa bản thân tôi.
 4. Cherish the time you have, and the memories you share… being friends with someone is not an opportunity but a sweet responsibility. - Hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung… làm bạn ai đó không phải là cơ hội mà là trách nhiệm ngọt ngào.
 5. True friend is someone who reaches for your hand and touches your heart. - Người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui.

Trên đây là những câu nói tiếng anh về tình bạn hay nhất, ý nghĩa nhất mà ThuThuatPhanMem muốn gửi đến bạn. Hy vọng những câu nói trên sẽ giúp bạn hiểu thêm về tình bạn thực sự, biết cách nâng niu, giữ gìn tình bạn của mình hơn đồng thời vốn từ vựng tiếng anh cũng trở lên phong phú hơn. Chúc các bạn có một tình bạn đẹp.

Viết bình luận