Hướng dẫn cách vẽ sơ đồ tư duy chuyên nghiệp bằng Edraw Mind Map

Bạn muốn người đọc lưu giữ nhanh và lâu nhất những nội dung bạn đã truyền đạt ngoài cách sử dụng văn bản truyền thống bạn có thể truyền đạt thông tin tới người đọc bằng sơ đồ tư duy ngắn gọn nhưng giúp người đọc hiểu và ghi nhớ nhanh bằng hình ảnh trực quan. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách vẽ sơ đồ tư duy chuyên nghiệp bằng Edraw Mind Map

Bạn có thể tải phần mềm tại đây:

https://www.edrawsoft.com/freemind.php

Bước 1: Sau khi cài đặt thành công khởi động phần mềm trên giao diện kích chọn New -> Mind Map -> Lựa chọn sơ đồ tư duy bạn muốn thể hiện -> Creat để tạo sơ đồ tư duy:

Lựa chọn sơ đồ tư duy bạn muốn thể hiện

Bước 2: Sau khi lựa chọn đã tạo khung sơ đồ tư duy theo ý của bạn:

Khung sơ đồ tư duy

Bước 3: Thay đổi nội dung cho ý tưởng trung tâm (ý tưởng chính của sơ đồ tư duy) -> thay đổi cỡ chữ, font chữ, màu sắc….

Thay đổi nội dung cho ý tưởng trung tâm

Bước 4: Chỉnh sửa lại nội dung cho các nhánh chính:

Chỉnh sửa lại nội dung cho các nhánh chính

Bước 5: Bạn muốn chèn thêm hình ảnh để minh họa cho ý tưởng trung tâm kích chọn biểu tượng Images -> cửa sổ xuất hiện chọn Insert picture from file đê lựa chọn ảnh cần chèn:

Chọn biểu tượng Images -  chọn Insert picture from file

Bước 6: Lựa chọn đường dẫn tới file ảnh cần chèn:

Lựa chọn đường dẫn tới file ảnh cần chèn

Kết quả đã chèn được ảnh để minh họa cho ý tưởng trung tâm hoặc bạn có thể sử dụng ảnh để thay thế ý tưởng trung tâm:

Kết quả đã chèn được ảnh để minh họa cho ý tưởng trung tâm

Ngoài ra nếu bạn muốn thêm nhánh nữa từ ý tưởng cụ thể di chuyển vào ý tưởng kéo tới nhánh con cần thêm:

Di chuyển vào ý tưởng kéo tới nhánh con cần thêm

Kết quả đã tạo thêm liên kết:

Kết quả đã tạo thêm liên kết

Ngoài ra bạn có thể thay đổi kiểu nhánh của sơ đồ tư duy:

Có thể thay đổi kiểu nhánh của sơ đồ tư duy

Chú ý với sơ đồ tư duy nhánh và nội dung của 1 nhánh nên cùng màu sắc.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách vẽ sơ đồ tư duy chuyên nghiệp bằng Edraw Mind Map. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận