Hàm chia lấy số dư và chia lấy số nguyên (MOD và QUOTIENT) trong Excel

Tính toán dữ liệu trong bảng tính Excel, các bạn sẽ không thể bỏ qua các hàm chia. Các hàm chia là những hàm thông dụng và thường xuyên được sử dụng khi cần thực hiện các phép chia.

Có hai hàm chia khác nhau:

- Hàm MOD: chia lấy số dư.

- Hàm QUOTIENT: chia lấy số nguyên.

Bài viết dưới đây mô tả cú pháp và cách sử dụng hai hàm chia: MOD và QUOTIENT.

Hàm MOD

Mô tả

Hàm MOD là hàm chia trả về kết quả là số dư của phép chia.

Cú pháp

MOD(number,divisor)

Trong đó:

- number: số muốn tìm số dư (số bị chia), bắt buộc.

- divisor: số chia, bắt buộc.

Ghi chú

- Kết quả cùng dấu với số chia, không quan tâm đến dấu của số bị chia.

- Nếu số chia là 0, thì hàm MOD trả về giá trị lỗi.

Ví dụ

Cho bảng dữ liệu sau:

Hàm MOD trong Excel 1

Yêu cầu: Tính số dư khi lần lượt lấy số trong Number chia cho Divisor.

Áp dụng công thức hàm MOD cho ô đầu tiên: =MOD(B5,C5) ta được như sau:

Hàm MOD trong Excel 2

Các bạn thực hiện với các hàng tiếp theo và theo dõi kết quả của hàm MOD luôn cùng dấu với số chia.

Hàm MOD trong Excel 3

Hàm QUOTIENT

Mô tả

Hàm QUOTIENT là hàm chia trả về phần nguyên của phép chia.

Cú pháp

QUOTIENT(numerator,denominator)

Trong đó:

- numerator: là số bị chia, bắt buộc.

- denominator: là số chia, bắt buộc.

Nếu một trong hai đối số numerator hoặc denominator không phải là số thì hàm QUOTIENT sẽ trả về giá trị lỗi.

Ví dụ

Cho bảng dữ liệu như sau:

Hàm QUOTIENT trong Excel 1

Yêu cầu: Sử dụng hàm QUOTIENT để lấy phần nguyên khi lần lượt lấy số Numerator chia cho số Denominator.

Áp dụng công thức hàm QUOTIENT cho ô D5: =QUOTIENT(B5,C5).

Hàm QUOTIENT trong Excel 2

Tương tự với các dữ liệu khác, các bạn sẽ được kết quả như sau:

Hàm QUOTIENT trong Excel 3

Bài viết trên đã giới thiệu tới các bạn cú pháp và cách sử dụng hai hàm chia: MOD và QUOTIENT. Với mỗi yêu cầu khác nhau các bạn có thể áp dụng phép chia lấy số dư hoặc phép chia lấy số nguyên sao cho phù hợp. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận