Cách chèn bảng Excel vào Word

Trong quá trình làm việc với bảng tính, có một số trường hợp dữ liệu trong bảng tính Excel vượt quá khuôn khổ của một trang A4, như vậy khi in ấn trên Excel dữ liệu bị mất. Cách nhanh nhất bạn hãy copy bảng dữ liệu sang Word giúp bạn hiển thị dữ liệu thừa trên bảng tính sang các trang tiếp theo. Bài viết dưới đây hướng các bạn Cách chèn bảng Excel vào Word.

Có một chú ý nhỏ khi bạn thực hiện chèn bảng Excel vào Word bạn nên để 2 tập tin này có cùng thư mục gốc, trong quá trình làm việc bạn không nên di chuyển vị trí khác, nếu như vậy khi bạn cập nhật trên bảng tính sẽ xảy ra lỗi khi trên file Word đã chèn bảng tính. Để thực hiện chèn bảng Excel vào Word thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Tại file Word muốn chèn bảng Excel kích chọn thẻ Insert -> Text -> Object:

Kích chọn thẻ Insert - Text - Object

Bước 2: Hộp thoại object xuất hiện chọn thẻ Creat From File -> kích chọn Browse để lựa chọn bảng Excel cần chèn:

Chọn thẻ Creat From File - kích chọn Browse

Bước 3: Lựa chọn đường dẫn tới file Excel cần chèn -> kích chọn Insert:

Lựa chọn đường dẫn tới file Excel cần chèn - kích chọn Insert

Bước 4: Sau khi lựa chọn bảng tính Excel cần chèn tích chọn mục Link to file để khi bạn chỉnh sửa nội dung trên bảng tính Excel thì bảng tính Excel trên Word được cập nhật -> kích chọn OK:

Tích chọn mục Link to file

Sau khi kích chọn OK bảng tính Excel được chèn vào Word:

Sau khi kích chọn OK bảng tính Excel được chèn vào Word

Bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp bảng tính trên Word bằng cách kích đúp vào bảng tính:

Có thể chỉnh sửa trực tiếp bảng tính trên Word

Như vậy khi bạn chỉnh sửa trên Word hay trên bảng tính Excel nội dung cập nhật cả 2 nơi chứa bảng tính.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách chèn bảng Excel vào Word.

Chúc các bạn thành công!

Nội dung bảng tính trong Excel

Nội dung bảng tính trong Word

Viết bình luận