Cách xuống dòng trong Excel

Thông thường với file Word khi viết hết 1 dòng tự động xuống dòng hoặc nhấn phím Enter để xuống dòng. Tuy nhiên với Excel bạn không thể sử dụng cách tương tự để xuống dòng. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách xuống dòng trong Excel.

Trong Excel đơn vị dữ liệu là các ô, để xuống dòng trong 1 ô thực hiện các cách sau:

1. Sử dụng tổ hợp phím Alt + Enter

Để xuống dòng bằng cách sử dụng tổ hợp phím bạn kích chuột tại vị trí muốn xuống dòng

Kích chuột tại vị trí muốn xuống dòng

Nhấn tổ hợp phím Alt + Enter nội dung tự động được ngắt xuống dòng:

Nhấn tổ hợp phím Alt + Enter

2. Sử dụng tính năng Wraptext

Tính năng này giúp bạn căn tất cả nội dung trong ô vừa với độ rộng của ô:

Kích chọn ô cần ngắt xuống dòng -> vào thẻ Home -> Alignment -> Wrap text:

Kích chọn ô cần ngắt xuống dòng - vào thẻ Home - Alignment - Wrap text

Nội dung ô chữ ngắt xuống dòng:

Nội dung ô chữ ngắt xuống dòng

3. Xuống dòng kết hợp điều chỉnh trong Format Cell

Với cách sử dụng tính năng Wraptext nội dung chữ chưa được căn chỉnh bạn có thể sử dụng kết hợp định dạng cho ô khi xuống dòng bằng cách sau:

- Chuột phải vào ô dữ liệu muốn ngắt dòng -> chọn Format Cell:

Chuột phải vào ô dữ liệu muốn ngắt dòng - chọn Format Cell

- Hộp thoại xuất hiện điều chỉnh căn lề trong mục Text Aligment -> tích chọn Wraptext -> kích chọn OK:

Điều chỉnh căn lề trong mục Text Aligment

Kết quả nội dung chữ được ngắt xuống dòng vừa với độ rộng của ô và nội dung chữ được căn lề đều hai bên, nội dung chữ cách đều hai lề trên và dưới:

Nội dung chữ được ngắt xuống dòng

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách xuống dòng trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận