Cách Xuống Dòng Trong Excel

Thủ thuật Cách Xuống Dòng Trong Excel, hướng dẫn Cách Xuống Dòng Trong Excel, tổng hợp các bài viết về Cách Xuống Dòng Trong Excel

Hướng dẫn chữ tự động xuống dòng trong Excel - Tự động xuống dòng khi hết chiều rộng của cột trong Excel

Hướng dẫn chữ tự động xuống dòng trong Excel - Tự động xuống dòng khi hết chiều rộng của cột trong Excel

Trong quá trình làm việc với file Excel khi bạn gõ nội dung cho 1 ô có nội dung dài thường các chữ sẽ không tự động xuống dòng mà bị viết tràn sang cột bên cạnh. Bài viết dưới đây hướng dẫn tới các bạn cách để chữ tự động xuống dòng trong Excel - Tự động xuống dòng khi hết chiều rộng của cột trong Excel.

Cách xuống dòng trong 1 ô Excel - Ngắt dòng trong một ô Excel

Cách xuống dòng trong 1 ô Excel - Ngắt dòng trong một ô Excel

Các bạn nhập dữ liệu cho các ô trong Excel nhưng nhiều ô dữ liệu dài nên không hiển thị hết dữ liệu. Vì thế các bạn muốn xuống dòng cho các ô trong Excel để dữ liệu hiển thị đầy đủ trong một ô. Bạn nào chưa biết cách xuống dòng trong một ô Excel các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Cách xuống dòng trong Excel

Cách xuống dòng trong Excel

Thông thường với file Word khi viết hết 1 dòng tự động xuống dòng hoặc nhấn phím Enter để xuống dòng. Tuy nhiên với Excel bạn không thể sử dụng cách tương tự để xuống dòng.

Cách xuống dòng trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Cách xuống dòng trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Trong quá trình làm việc với Excel, nhiều khi các bạn cần phải xuống dòng trong một ô để dữ liệu của bạn hiển thị đầy đủ trong ô mà không bị tràn sang ô khác.