Cách vẽ bản đồ tư duy đẹp bằng iMindMap

Bạn muốn tăng sự ghi nhớ, tăng khả năng truyền thông tin tới người đọc ngoài cách sử dụng văn bản truyền thống bạn có thể truyền đạt thông tin tới người đọc bằng sơ đồ tư duy ngắn gọn, ghi nhớ nhanh bằng hình ảnh trực quan. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn Cách vẽ bản đồ tư duy đẹp bằng iMindMap.

Nếu bạn chưa cài phần mềm iMind Map có thể tải về trên trang: https://www.mindmeister.com/

Bước 1: Mở phần mềm iMindMap -> kích chọn Mind map:

Mở phần mềm iMind Map - kích chọn Mind map

Bước 2: Lựa chọn Mind map -> lựa chọn biểu tượng đặt làm từ khóa chính (central idea) -> Start:

Lựa chọn biểu tượng đặt làm từ khóa chính (central idea)

Bước 3: Nhập nội dung đặt làm từ khóa chính, lựa chọn kiểu chữ, font chữ và màu chữ…

Nhập nội dung đặt làm từ khóa chính

Trường hợp bạn muốn di chuyển tới vị trí khác -> di chuyển chuột vào vị trí ở giữa phần nền trắng -> nhấn giữ chuột trái di chuyển central idea tới vị trí mong muốn:

Muốn di chuyển tới vị trí khác: nhấn giữ chuột trái di chuyển central idea tới vị trí mong muốn

Bước 4: Kích chọn biểu tượng ở vị trí trung tâm của Central idea -> nhấn giữ chuột trái di chuyển tới vị trí muốn tạo nhánh -> nhập từ khóa cho nhánh mới tạo:

Tạo nhánh: Kích chọn biểu tượng ở vị trí trung tâm của Central idea -> nhấn giữ chuột trái di chuyển tới vị trí muốn tạo nhánh -> nhập từ khóa cho nhánh mới tạo

Bước 5: Tương tự tạo các nhánh con  khác. Thay đổi kiểu nhánh bằng cách kích chọn biểu tượng:

- Branch: Nhánh trơn (biểu tượng màu vàng)

- Box Branch: Nhánh có hộp văn bản đi kèm (biểu tượng màu đỏ)

Branch: Nhánh trơn (biểu tượng màu vàng)

Ví dụ lựa chọn nhánh có hộp văn bản đi kèm:

Box Branch: Nhánh có hộp văn bản đi kèm (biểu tượng màu đỏ)

Bước 6: Sau khi tạo xong nhánh con thực hiện tạo nhánh con cấp 1 bằng cách kích chọn dấu cộng của nhánh cha -> lựa chọn kiểu nhánh -> nhấn giữ chuột trái vẽ nhánh con cần tạo:

Thực hiện tạo nhánh con cấp 1

Kết quả đã tạo nhánh con cấp 1:

Kết quả đã tạo nhánh con cấp 1

Trường hợp bạn muốn chèn hình ảnh minh họa cho sơ đồ vào thẻ Insert -> Image File -> lựa chọn đường dẫn tới file ảnh cần chèn:

Chèn hình ảnh minh họa cho sơ đồ vào thẻ Insert - Image File

Sau khi lựa chọn xong file ảnh hộp thoại thông báo bạn sử dụng ảnh đặt làm từ khóa chính hay các nhánh, ví dụ ở đây đặt hình ảnh làm từ khóa trung tâm -> lựa chọn Central idea:

Thông báo  sử dụng ảnh đặt làm từ khóa chính hay các nhánh

Chỉnh sửa kích thước ảnh đặt làm từ khóa chính cho phù hợp -> được kết quả:

Ảnh đặt làm từ khóa chính

Tương tự vậy, bạn có thể chèn hình ảnh minh họa cho nhánh trong sơ đồ tư duy:

Chèn hình ảnh minh họa cho nhánh

Ngoài ra để chỉnh sửa, di chuyển vị trí nhánh bạn kích chọn biểu tượng mũi tên 4 chiều -> nhấn giữ chuột trái di chuyển theo ý muốn:

Di chuyển vị trí nhánh bạn kích chọn biểu tượng mũi tên 4 chiều

Trên đây là hướng dẫn chi tiết Cách vẽ bản đồ tư duy đẹp bằng iMindMap.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận