Cách tìm văn bản trùng lặp trong Word

Biết cách tìm văn bản trùng lặp trong Word sẽ giúp bạn sửa lỗi chính tả nhanh và hiệu quả hơn. Hãy cùng theo dõi cách tìm văn bản trùng lặp trong Word ở bài viết dưới đây nhé.

Cách tìm văn bản trùng lặp trong Word

1. Tìm văn bản trùng lặp với công cụ Find

Bước 1: Bạn click vào menu Editing (1) => Find (2) hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl + F.

Chọn Find hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl + F

Bước 2: Bạn nhập đoạn văn bản hoặc từ cần tra vào trong hộp thoại Navigation và ấn Enter để tìm. Kết quả trả về hiển thị trong phần Results.

Nhập đoạn văn bản hoặc từ cần tra vào trong hộp thoại Navigation và ấn Enter để tìm

2. Sử dụng mã VBA để tìm văn bản trùng lặp

Bước 1: Bạn bấm tổ hợp phím Alt + F11 trong Word để mở hộp thoại Microsoft Visual Basic for Application.

Tiếp theo, bạn click vào menu Insert (1) => Module (2).

Click vào menu Insert chọn Module

Bước 2: Bạn điền dòng code dưới đây vào trong hộp thoại Module.

Sub highlightdup()
 Dim I, J As Long
 Dim xRngFind, xRng As Range
 Dim xStrFind, xStr As String
 Options.DefaultHighlightColorIndex = wdYellow
 Application.ScreenUpdating = False
 With ActiveDocument
 For I = 1 To .Paragraphs.Count - 1
 Set xRngFind = .Paragraphs(I).Range
 If xRngFind.HighlightColorIndex <> wdYellow Then
 For J = I + 1 To .Paragraphs.Count
 Set xRng = .Paragraphs(J).Range
 If xRngFind.Text = xRng.Text Then
 xRngFind.HighlightColorIndex = wdBrightGreen
 xRng.HighlightColorIndex = wdYellow
 End If
 Next
 End If
 Next
 End With
 End Sub

Nhập code vào trong hộp thoại Module

Bước 3: Bạn click vào menu Run (1) => Run Sub/User Form (2) hoặc bấm phím F5 để chạy dòng lệnh trên.

Nhấn Run Sub, User Form hoặc bấm phím F5 để chạy dòng lệnh

Bước 4: Bạn quay lại giao diện Word và kiểm tra. Nếu thấy Đoạn văn có màu xanh lá tức là đoạn văn gốc còn Đoạn văn có màu vàng tức là đoạn văn bản bị trùng lặp.

Quay lại giao diện Word và kiểm tra

Để kiểm tra kỹ hơn thì bạn có thể dùng các công cụ kiểm tra đạo văn online để tìm và lọc văn bản trùng lặp. Chi tiết hướng dẫn được trình bày trong bài viết dưới đây:

Cách so sánh văn bản, kiểm tra đạo văn online

Với hướng dẫn đơn giản và nhanh chóng trong bài viết, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm những từ bị trùng lặp trong Word đơn giản và nhanh chóng. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận