Cách so sánh văn bản, kiểm tra đạo văn online

Nếu bạn muốn kiểm tra nội dung văn bản và so sánh chúng xem có bị trùng lặp không thì chúng ta có thể tra cứu đoạn văn đó trên Word với công cụ Find. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra nội dung văn bản trực tuyến mà không cần đến Microsoft Word bằng những công cụ online sau.

Cách so sánh văn bản, kiểm tra đạo văn online

1. So sánh văn bản với CopyLeaks

1.1. So sánh đoạn văn bản qua thao tác Copy/Paste

Bước 1: Bạn truy cập trang web https://copyleaks.com/compare

Sau đó, bạn click vào mục Text 1 (1)Text 2 (2) để mở giao diện nhập văn bản.Tiếp theo, bạn dán đoạn văn bản thứ nhất cần so sánh vào ô File 1 (3) và dán đoạn văn bản thứ hai cần so sánh vào ô File 2 (4). Tiếp theo, bạn click vào Compare (5) để tiến hành so sánh.

Click vào Compare để tiến hành so sánh

Bước 2: Bạn nhập mã xác minh (1) => Compare (2) để xác minh bạn không phải là robot.

Nhập mã xác minh và nhấn Compare để xác minh bạn không phải là robot

Sau đó, trang web sẽ tính toán và tìm kiếm văn bản trùng lặp cho bạn. Phần nội dung trùng lặp được tô màu đỏ như hình dưới.

Phần nội dung trùng lặp được tô màu đỏ

1.2. So sánh từ 2 file văn bản

Bước 1: Trên trang CopyLeaks/File 1, bạn click vào File (1) => Upload files (2).

Click vào File và chọn Upload files

Tiếp theo, bạn chọn file thứ nhất cần so sánh (3) => Open (4).

Chọn file thứ nhất cần so sánh và nhấn Open

Bước 2: Bạn làm tương tự với File 2 bằng cách click vào File (1) => Upload files (2).

Chọn file và nhấn Upload files

Tiếp theo, bạn chọn file thứ 2 (3) => Open (4) để upload lên website.

Chọn File 2 và nhấn Open để upload lên website

Bước 3: Bạn click Compare để so sánh.

Click Compare để so sánh

Tiếp theo, bạn nhập mã xác minh (1) => Compare (2).

Nhập mã xác minh và nhấn Compare

Bước 4: Sau đó, kết quả sẽ trả về và khoanh đỏ những vùng nội dung văn bản bị trùng.

Kết quả sẽ trả về và khoanh đỏ những vùng nội dung văn bản bị trùng

2. So sánh văn bản online với Diffchecker

Bước 1: Bạn truy cập website https://www.diffchecker.com/

Tiếp theo, bạn dán đoạn văn bản thứ nhất vào ô Original Text (1) và dán đoạn văn bản thứ 2 vào ô Changed Text (2). Bạn click vào Find Different (3) để bắt đầu kiểm tra và so sánh.

Click vào Find Different để bắt đầu kiểm tra và so sánh

Bước 2: Sau đó, quá trình so sánh sẽ diễn ra và các vùng văn bản trùng lặp sẽ được tô màu đậm để người dùng dễ dàng nhận biết.

Quá trình so sánh sẽ diễn ra và các vùng văn bản trùng lặp sẽ được tô màu đậm để người dùng dễ dàng nhận biết

3. So sánh văn bản với Text Compare!

Bước 1: Bạn truy cập trang web https://text-compare.com/

Tiếp theo, bạn dán đoạn văn bản thứ nhất cần so sánh vào ô bên trái (1) và dán đoạn văn bản cần so sánh thứ 2 vào ô bên phải (2). Bạn click Compare (3) để bắt đầu so sánh.

Bạn hãy click Compare để bắt đầu so sánh

Sau đó, kết quả trả về và tô màu vùng văn bản bị trùng lặp để giúp người dùng tìm kiếm chính xác những nội dung bị trùng.

Kết quả trả về và tô màu vùng văn bản bị trùng lặp để giúp người dùng tìm kiếm chính xác những nội dung bị trùng

Với hướng dẫn trong bài viết, bạn có thể dễ dàng kiểm tra những đoạn văn bản hay file văn bản trực tuyến, giúp bạn yên tâm khi sáng tạo nội dung. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận