Cách thêm quản trị viên, người kiểm duyệt cho nhóm Facebook

Để tăng khả năng quản lý nhóm hiệu quả trên Facebook thì chúng ta nên thêm quản trị viên, người kiểm duyệt. Trong bài viết này, Thuthuatphanmem hướng dẫn bạn cách thêm quản trị viên, người kiểm duyệt cho nhóm Facebook.

Cách thêm quản trị viên, người kiểm duyệt cho nhóm Facebook

1. Cách thêm quản trị viên cho nhóm Facebook

Thêm quản trị viên cho nhóm Facebook giúp bạn quản lý nhóm một cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Việc thêm quản trị viên cũng giúp bạn san sẻ công việc với nhiều người khác.

Bước 1: Bạn mở nhóm trên Facebook cần thêm quản trị viên và chọn thẻ Thành viên.

Chọn thẻ Thành viên

Bước 2: Sau đó, bạn hãy kéo xuống và tìm đến phần Quản trị viên & người kiểm duyệt và chọn Mời quản trị viên.

Tìm đến phần Quản trị viên & người kiểm duyệt và chọn Mời quản trị viên

Bước 3: Trong cửa sổ Mời quản trị viên mới, bạn hãy nhập tên Quản trị viên cần mời vào thanh tìm kiếm để chọn.

Nhập tên Quản trị viên cần mời vào thanh tìm kiếm để chọn

Bước 4: Khi đã chọn được thành viên muốn mời làm quản trị viên, bạn nhấn Xong để hoàn tất việc thay đổi.

Khi đã chọn được thành viên muốn mời làm quản trị viên, bạn nhấn Xong để hoàn tất việc thay đổi

2. Cách thêm người kiểm duyệt cho nhóm Facebook

Bên cạnh việc thêm quản trị cho nhóm Facebook, bạn cũng thể thêm kiểm duyệt viên để họ duyệt bài và duyệt thành viên vào nhóm. Sự khác nhau giữa Quản trị viên và Kiểm duyệt viên chính là Quản trị viên có quyền chỉnh sửa thiết lập nhóm với quyền hạn cao nhất. Kiểm duyệt viên chỉ được phép duyệt bài, duyệt thành viên và không được chỉnh sửa được cài đặt nhóm.

Bước 1: Bạn chọn thẻ Thành viên và kéo xuống để tìm danh sách thành viên hiện đang có.

Bước 2: Trong danh sách thành viên, bạn hãy nhấn vào nút Tùy chọn và chọn Thêm làm người kiểm duyệt.

Nhấn vào nút Tùy chọn và chọn Thêm làm người kiểm duyệt

3. Cách hủy tư cách Quản trị viên/ kiểm duyệt viên trong nhóm Facebook

Khi bạn muốn thanh lọc bộ máy trong nhóm, bạn có thể hủy quyền quản trị viên/ kiểm duyệt viên trong nhóm để thêm những người mới vào vị trí đó. Việc hủy tư cách quản trị viên/ kiểm duyệt viên làm như sau:

Bước 1: Bạn chọn thẻ Thành viên và kéo xuống để tìm danh sách quản trị viên & người kiểm duyệt hiện đang có.

Bước 2: Sau đó, bạn hãy chọn mục Tùy chọn và chọn Gỡ vai trò quản trị viên/ Gỡ vai trò kiểm duyệt viên.

Chọn Gỡ vai trò quản trị viên hoặc Gỡ vai trò kiểm duyệt viên

Trong bài viết này, Thuthuatphanmem đã chia sẻ đến bạn cách thêm quản trị viên/ kiểm duyệt viên cho nhóm trên Facebook. Chúc bạn một ngày vui vẻ!

Viết bình luận