Cách tạo Group Gmail, tạo nhóm trong Gmail

Tạo group trong Gmail sẽ giúp bạn gửi thư nhanh tới từng nhóm đối tượng, thay vì phải gửi lần lượt cho từng người. Nếu bạn chưa biết cách tạo Group trong Gmail thì hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Cách tạo Group Gmail, tạo nhóm trong Gmail

1. Tạo nhóm trong Gmail

Để tạo nhóm trong Gmail thì trước tiên bạn cần truy cập vào Google Danh Bạ và thêm liên hệ thủ công vào đó.

Bước 1: Bạn truy cập trang web https://contacts.google.com/?hl=vi và đăng nhập tài khoản Google của bạn.

Tiếp theo, bạn click vào Tạo địa chỉ liên hệ.

Click vào Tạo địa chỉ liên hệ

Bước 2: Bạn điền Họ, tên (1) và nhập địa chỉ email (2) của người cần ghép nhóm và ấn Lưu (3).

Bạn điền Họ, tên và nhập địa chỉ email của người cần ghép nhóm và ấn Lưu

Sau đó, bạn bấm vào nút X để trở về mục trước.

Bấm vào nút X để trở về mục trước

Bước 3: Bạn click vào biểu tượng dấu cộng (1) => Tạo một địa chỉ lên hệ (2) để thêm thành viên nữa.

Bạn click vào biểu tượng dấu cộng rồi chọn Tạo một địa chỉ lên hệ để thêm thành viên nữa

Bước 4: Bạn tiếp tục điền các thông tin cơ bản như họ, tên (1) và địa chỉ email (2) rồi bấm Lưu (3).

Điền các thông tin cơ bản như họ, tên và địa chỉ email

Sau đó, bạn bấm X để trở về mục trước.

Bạn bấm X để trở về mục trước

Bước 5: Bạn có thể lặp lại các bước trên để tạo các thành viên khác. Sau khi tạo đủ, bạn click vào mục đánh dấu (1) và đánh dấu các thành viên. Tiếp theo, bạn click vào biểu tượng Nhãn dán (2).

Click vào biểu tượng Nhãn dán

Bước 6: Bạn chọn Tạo nhãn.

Chọn Tạo nhãn

Bước 7: Bạn nhập tên Group (1) => Lưu (2).

Nhập tên Group và chọn Lưu

2. Gửi thư đến nhóm

Bước 1: Bạn mở hòm thư Gmail và click vào Soạn thư.

Bạn mở hòm thư Gmail và click vào Soạn thư

Bước 2: Bạn nhập tên nhóm (1) và click chọn nhóm đó (2).

Bạn nhập tên nhóm và click chọn nhóm đó

Tiếp theo, bạn nhập nội dung, tiêu đề thư và bấm Gửi là xong.

Bạn nhập nội dung, tiêu đề thư và bấm Gửi

3. Chỉnh sửa tên, xoá nhóm, thêm thành viên vào nhóm

3.1. Chỉnh sửa tên, xoá nhóm

Để chỉnh sửa tên, bạn di chuyển qua mục nhóm và click vào biểu tượng cây bút để thay đổi tên. Nếu bạn muốn xoá nhóm thì bạn hãy click vào biểu tượng thùng rác bên cạnh biểu tượng cây bút.

Click vào biểu tượng cây bút để thay đổi tên

3.2. Thêm thành viên vào trong nhóm

Bước 1: Bạn click vào nhóm cần thêm (1) => Tạo liên hệ (2) => Tạo một địa chỉ liên hệ (3).

Chọn Tạo một địa chỉ liên hệ

Bước 2: Bạn nhập họ tên (1) và nhập địa chỉ email (2) của người cần thêm nhóm rồi bấm Lưu (3).

Bạn nhập họ tên và nhập địa chỉ email của người cần thêm nhóm rồi bấm Lưu

Sau đó, thành viên mới sẽ tự động thêm vào nhóm mà bạn đã chọn.

Thành viên mới sẽ tự động thêm vào nhóm mà bạn đã chọn

Với những thao tác tạo group trong Gmail, bạn có thể dễ dàng trao đổi công việc, gửi email trong nhóm nhanh chóng, hiệu quả mà không phải gửi nhiều lần. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận