Cách lặp lại dòng tiêu đề khi in trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn các bạn Cách lặp lại dòng tiêu đề khi in ấn trong Excel 2013.

Bước 1: Chọn thẻ Page Setup -> Print Titles.

Print Titles

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện -> chọn vùng dữ liệu cần in trong mục Print Area, nếu bạn muốn lặp lại dòng tiêu đề kích chọn Rows to repeat at top, nếu muốn lặp lại cột chọn Columns to repeat at left -> OK.

OK

Chú ý: Bạn có thể chọn định dạng trang giấy và khổ giấy trong mục Option.

Chọn chế độ xem trước khi in (Print Preview):

Print Preview

Ở trang số 2 dòng tiêu đề luôn hiển thị đầu trang.

Hy vọng bài viết trên đây giúp các bạn tiết kiệm được thời gian của mình. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận