Hàm MID và MIDB để cắt chuỗi trong Excel

Trong các bài trước có giới thiệu tới các bạn hàm LEFT() và hàm RIGHT() giúp cắt chuỗi ký tự phía bên trái và phía bên phải chuỗi văn bản. Trong bài này sẽ giới thiệu đến các bạn hàm MID(), MIDB() để cắt chuỗi ký tự từ vị trí các bạn muốn bắt đầu cắt chuỗi.

Hàm MID, MIDB trong Excel 1

Bài viết mô tả cú pháp và cách sử dụng hàm MID(), MIDB() để cắt chuỗi trong Excel.

Mô tả

Hàm MID() trả về một chuỗi ký tự từ một chuỗi văn bản, với vị trí bắt đầu trích xuất từ chuỗi văn bản và số lượng ký tự trả về của chuỗi ký tự là được chỉ định. Hàm dùng trong các ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự byte đơn (SBCS) và luôn luôn đếm mỗi ký tự là 1.

Hàm MIDB() trả về một chuỗi ký tự từ một chuỗi văn bản với vị trí bắt đầu trích xuất và số lượng byte trả về được chỉ định. Hàm đếm mỗi ký tự byte kép là 2 khi ngôn ngữ mặc định là một trong các ngôn ngữ hỗ trợ DBCS.

Cú pháp

=MID(text, start_num, num_chars)

=MIDB(text, start_num, num_bytes)

Trong đó:

- text: là chuỗi văn bản các bạn muốn trích xuất chuỗi ký tự con.

- start_num: là vị trí bắt đầu cần trích xuất ký tự trong chuỗi văn bản, tính từ bên trái sang (ký tự thứ nhất trong chuỗi văn bản là 1, ký tự thứ hai là 2…).

- num_chars: số ký tự mà các bạn muốn trích xuất ra từ chuỗi văn bản.

- num_bytes: số byte mà các bạn muốn trích xuất ra từ chuỗi văn bản.

Ghi chú

- Nếu start_num nhỏ hơn 1 thì hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!.

- Nếu start_num lớn hơn độ dài chuỗi văn bản, thì hàm trả về chuỗi rỗng.

- Start_num nhỏ hơn độ dài văn bản, nhưng start_num + num_chars (num_bytes) lớn hơn độ dài văn bản thì hàm trả về chuỗi ký tự từ star_num đến hết chuỗi văn bản.

- Num_chars, num_bytes phải là số nguyên dương, nếu là số âm hàm trả về giá trị lỗi.

Ví dụ

Hàm MID, MIDB trong Excel 2

Như vậy các bạn đã tìm hiểu xong về hàm cắt chuỗi MID() và MIDB(), các bạn có thể kết hợp với các hàm khác để đạt hiệu quả cao trong quá trình xử lý chuỗi. Chúc các bạn thành công!

Bình luận (2)

 1. avatar
  Phan hoaon July 30, 2017

  Nhớ các anh, các chị chỉ giúp em ví dụ như sau thì dùng hàm như thế nào ạ. Em cảm ơn nhiều. Ví dụ: 125*145w05m28m27m28w05; 90*211t50m29m27m28t50; 105.5*150.5w11m27m28m27t30 Em muốn cắt phần: 125*145; 90*212; 105.5*150.5 ra. Nhờ mọi người giúp em với ạ.

  • avatar
   Elexon February 23, 2018

   125*145w05m28m27m28w05 =LEFT(B2,LEN(B2)-16) = 125*145

Viết bình luận