Cách khóa 1 vùng dữ liệu trong Word

Bài viết hướng dẫn khóa 1 vùng dữ liệu hoặc 1 section trên văn bản Word.

Cách khóa 1 vùng dữ liệu trong Word

1. Khóa 1 Section tùy ý trong Word

Bước 1: Lựa chọn vị trí Sectin muốn xóa bằng cách đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn tạo Section -> Layout -> Continous:

Đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn tạo Section - Layout - Continous

Bước 2: Vào thẻ Review -> Protect -> Restrict Editing:

Vào thẻ Review - Protect - Restrict Editing

Bước 3: Cửa sổ Restrict Editing xuất hiện trong mục 2. Editing restrictions tích chọn vào mục Allow only this type of editing in the document -> lựa chọn Filling in forms:

Tích chọn vào mục Allow only this type of editing in the document

Bước 4: Tiếp theo kích chọn Select sections…:

Kích chọn Select sections...

Bước 5: Hộp thoại xuất hiện tích chọn section cần khóa -> chọn OK:

Tích chọn section cần khóa

Bước 6: Kích chọn Yes, start Enforcing Protection:

Kích chọn Yes, start Enforcing Protection

Bước 7: Hộp thoại xuất hiện nhập mật khẩu để khóa vùng dữ liệu -> nhấn OK:

Nhập mật khẩu để khóa vùng dữ liệu

Sau khi hoàn tất toàn bộ section bị khóa không thể chỉnh sửa sao chép, bạn chỉ có thể chỉnh sửa tại vị trí trên những section không bị khóa:

Toàn bộ section bị khóa không thể chỉnh sửa sao chép

Để mở khóa chỉnh sửa lại nội dung bạn vào thẻ Review -> Restrict Editing kích chọn Stop protection -> nhập mật khẩu đã đặt -> OK để mở khóa chỉnh sửa lại nội dung:

Mở khóa section

2. Khóa một phần, 1 vùng nhỏ dữ liệu

Để thực hiện tính năng này bạn cần đưa thẻ Developer ra ngoài. Thực hiện vào thẻ File -> Option -> hộp thoại xuất hiện kích chọn Customize Ribbon -> tích chọn vào mục Developer -> OK:

Đưa thẻ Developer ra ngoài

Bước 1: Lựa chọn vùng dữ liệu muốn khóa -> vào thẻ Developer kích chọn biểu tượng Rich text Content Control:

Vào thẻ Developer kích chọn biểu tượng Rich text Content Control

Bước 2: Kích chọn Control Properties trong thẻ Developer:

Kích chọn Control Properties trong thẻ Developer

Bước 3: Hộp thoại xuất hiện nhập nội dung sau:

- Mục Title: Nhập tiêu đề cho vùng dữ liệu muốn khóa.

- Mục Locking tích chọn vào 2 mục:

+ Content Control canot be delete.

+ Content canot be edit.

Cuối cùng kích chọn OK:

Nhập tiêu đề cho vùng dữ liệu muốn khóa vào mục Title

Bước 4: Vào thẻ Developer -> Restric Editing để bật chế độ bảo vệ dữ liệu:

Vào thẻ Developer - Restric Editing để bật chế độ bảo vệ dữ liệu

Bước 5: Cửa sổ xuất hiện thực hiện lựa chọn sau:

- Mục 1. Formating restrictions tích chọn mục Limit Formating to a selection of styles

- Tiếp theo trong mục 3 kích chọn Yes start Enforcing Protection:

Tích chọn mục Limit Formating to a selection of styles

Bước 6: Hộp thoại xuất hiện nhập mật khẩu để bảo vệ vùng dữ liệu đã chọn -> kích chọn OK:

Nhập mật khẩu để bảo vệ vùng dữ liệu đã chọn

Như vậy bạn đã khóa vùng dữ liệu vừa chọn, bạn không thể thao tác sao chép hoặc chỉnh sửa nội dung trên vùng dữ liệu đã  khóa, khi đó có thông báo ở phía cuối cùng trang văn bản:

Vùng dữ liệu đã khóa

Tương tự như cách khóa 1 section để có thể chỉnh sửa vùng dữ liệu đã khóa kích chọn Stop Protection nhập mật khẩu để chỉnh sửa lại nội dung.

Trên đây ThuThuatPhanMem chia sẻ tới các bạn cách bảo vệ, khóa 1 section hay 1 vùng dữ liệu trong Word 2016. Hy vọng giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận