Cách copy từ Excel sang Word không kèm theo khung

Excel và Word là cùng là ứng dụng của Office, cho nên có những công cụ tương thích nhau. Người dùng có thể sao chép dữ liệu từ Word sang Excel và ngược lại.

Cách copy từ Excel sang Word không kèm theo khung

Khi sao chép dữ liệu từ Excel sang Word, phần mềm sẽ mặc định dữ liệu đi kèm khung. Vậy trong trường hợp bạn chỉ muốn sao chép phần dữ liệu mà không muốn khung kèm theo? …

Sao chép dữ liệu từ Excel sang Word bằng công cụ Paste Special

Ví dụ bạn có bảng tính cần sao chép dữ liệu từ ô B2 đến C5 sang Word.

Bước 1: Chọn vùng cần sao chép.

Chọn vùng cần sao chép

Bước 2: Mở cửa sổ ứng dụng Word, di chuyển trỏ chuột đến vị trí cần sao chép.

Bước 3: Trên thẻ Home (1), nhấn chuột vào mũi tên dưới biểu tượng Paste (2) => Paste Special (3).

Chọn Paste Special

Cửa sổ Paste special hiện ra, bạn chọn chọn Unformatted Text => rồi nhấn nút OK hoặc nhấn đúp chuột vào Unformatted Text.

Chọn Unformatted Text

Thu được kết quả:

Kết quả

Sao chép dữ liệu từ Excel sang Word bằng công cụ Table

Thực hiện Bước 12 như trên và bạn cứ sao chép dữ liệu bình thường.

Kết quả thu được dữ liệu sao chép dưới dạng bảng (bảng mầu trắng).

Kết quả thu được dữ liệu sao chép dưới dạng bảng

Bước 3: Bôi đen toàn bộ khung, trên thẻ Table tool chọn Convert (1) => Table to text (2).

Chọn Table to text

Bước 4: Cửa sổ Convert Table to Text xuất hiện. Bạn lựa chọn ký tự mà bạn muốn phân cách rồi nhấn nút OK.

Lựa chọn ký tự mà bạn muốn phân cách rồi nhấn nút OK

Kết quả thu được:

Kết quả thu được

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận