Cách xóa chữ trên Video

Cách xóa chữ trên Video

Khác với nội dung hình ảnh, nội dung trên Video chuyển động liên tục khiến cho việc xóa chữ, xóa logo phức tạp hơn.