Worksheet là gì? Phân biệt sự khác nhau giữa Worksheet và Workbook

Đối với dân văn phòng, excel vốn đã rất quen thuộc, vậy bạn đã nắm rõ worksheet và workbook trong excel là gì chưa? Bài viết này sẽ giúp các bạn định nghĩa thế nào là worksheet, workbook và sự khác nhau giữa chúng là gì?

So sánh WorkSheet và WorkBook

WorkSheet

WorkSheet

Worksheet là một bảng tính, bao gồm các hàng và các cột chia thành nhiều ô, mỗi ô có thể chứa giá trị dạng văn bản, dạng số, hoặc kết quả của một công thức tính. Từ excel 2010, mỗi worksheet có 1,048,576 hàng và 16,384 cột.

WorkBook

WorkBook

Workbook chính là một file excel, một workbook có thể có một hoặc nhiều worksheet trong đó. Từ excel 2010, một workbook không giới hạn lượng worksheet chứa trong nó.

Sự khác nhau giữa worksheet và workbook

Worksheet

Workbook

Nơi để nhập và xử lý dữ liệu, giống như 1 trang sách.

Tập hợp chứa nhiều worksheet, giống như 1 quyển sách.

Dữ liệu được nhập vào bị giới hạn, có giới hạn số ô.

Không giới hạn số lượng worksheet trong 1 workbook.

Không thể tồn tại độc lập mà bắt buộc phải được lưu hoặc nhận/gửi đi dưới dạng workbook, kể cả khi chỉ có một worksheet.

Tồn tại độc lập, các bảng tính phải được lưu, gửi/nhận dưới dạng workbook.

Worksheet và workbook là hai định nghĩa có liên quan chặt chẽ với nhau nhưng lại mang ý nghĩa khác nhau. Hi vọng bài viết này đã giúp các bạn phần nào phân biệt được sự khác nhau giữa worksheet và workbook!

Viết bình luận