Cách tính mét vuông

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách tính mét vuông giúp bạn giải quyết các bài tính toán diện tích trên các hình vẽ.

Mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1m. Mét vuông viết tắt là \({m^2}\)

1\({m^2}\) = 100 \(d{m^2}\)

1\({m^2}\) = 10.000 \(c{m^2}\)

Ví dụ áp dụng

Ví dụ 1:

Để lát nền một căn phòng, người ta đã sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh 30 cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể.

Bài giải:

Mỗi viên gạch có kích thước:

Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh 30 cm

Diện tích của 1 viên gạch là: 30 * 30 = 900\({cm^2}\)

Diện tích của căn phòng là : 900 * 200 = 180000 \({cm^2}\)

Đổi 180000 \({cm^2}\) = 18 \({m^2}\)

Vậy căn phòng đó có 18 mét vuông.

Ví dụ 2:

Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:

Tính diện tích của miếng bìa

Với hình vẽ trên khi thoạt nhìn các bạn dự định sẽ chia nhỏ hình lớn thành các hình nhỏ rồi tính diện tích hình vẽ bằng tổng diện tích các hình thành phần. Tuy nhiên cách đó mất nhiều thời gian và hay xảy ra nhầm lẫn. Với hình vẽ này các bạn để ý phần phía trên cạnh 3cm, hình vẽ này chỉ thiếu phần hình phía trên là có thể trở thành hình chữ nhật có các cạnh 15cm và 5 cm như vậy việc tính diện tích vô cùng đơn giản. Ta có thể đưa bài toán về như sau:

Đưa bài toán về như hình vẽ

- Kẻ thêm cạnh MN, đặt tên các điểm trên hình (như hình vẽ).

- Diện tích cần tính sẽ bằng diện tích hình chữ nhật ABCD trừ đi diện tích hình chữ nhật MNPQ.

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

\({S_{ABCD}}\) = AB * AD = 15 * 5 = 75 \({cm^2}\)

Ta có MN = 15 – 4 - 6 = 5 cm

MQ = 3 cm

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

\({S_{MNPQ}}\) = MN * MQ = 5 * 3 = 15 \({cm^2}\)

Diện tích miếng bìa cần tính theo yêu cầu đề bài là:

\({S_{miếng{\rm{ bìa}}}} = {S_{ABCD}} - {S_{MNPQ}}\) = 75 - 15 = 60 \({cm^2}\)

Vậy diện tích miếng bìa cần tính là 60 \({cm^2}\).

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tính mét vuông hy vọng giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận