"Mười lăm" hay "mười năm"

Tiếng Việt rất phong phú, do đó chính tả trong tiếng việt đôi khi cũng làm khó cho rất nhiều người. Một trong những lỗi mà nhiều người hay mắc phải khi viết đó chính là "mười lăm" và "mười năm". Nếu xét về cách đọc, thì mọi người vẫn có thể hiểu, tuy nhiên, khi viết dưới dạng chữ cần phải phân biệt rõ ràng, nhất là trong các văn bản dính dáng đến pháp luật, tiền nong như kế toán, ngân hàng. Hãy cùng ThutThuatPhanMem tìm hiểu "Mười lăm" hay "Mười năm" là chính xác nhé.

Mười lăm hay mười năm

1. Cách viết số 5 đúng

Thông thường, người ta sử dụng "lăm" để gọi tên các con số, còn năm sẽ được dùng để chỉ đơn vị đo thời gian.  Do đó, khi đếm số thứ tự, cách viết và đọc là "mười lăm" sẽ chuẩn xác.

Ví dụ: Mười lăm = Số 15

Mười năm = thời gian = Ten Year

Do đó, để phân việt giữa số đếm và đơn vị đo thời gian, người ta sử dụng từ "lăm" và "năm" để đọc các số có tận cùng là 5 ở hàng đơn vị.

Trong trường hợp viết số tiền có tận cùng là số 5 thì sẽ có hai cách viết là "lăm" và "năm"

  • Viết là "lăm" nếu chữ số hàng chục lớn hơn 0, nhỏ hơn hoặc bằng 9.
  • Viết là "năm" nếu chữ số hàng chục bằng 0 hoặc kết hợp với từ chỉ tên hàng là từ "mươi" phía sau.

Cách viết số 5 đúng

Ví dụ:

50, 500, 550: Đọc là năm mươi, năm trăm, năm trăm năm mươi. (Do số 5 không thuộc hàng đơn vị)

15,25,155: Đọc là mười lăm, hai năm, một trăm năm mươi lăm. (Do chữ số hàng chục lớn hơn 0 nên số 5 thuộc hàng đơn vị sẽ được đọc là lăm)

105, 1005: Đọc là một trăm linh năm, một nghìn không trăm linh năm. (Do hàng chục bằng 0 nên số 5 trong trường hợp này sẽ đọc là năm)

Với trường hợp 1555 năm thì sẽ đọc như thế nào?

1555: Một nghìn năm trăm năm mươi lăm

1555 năm: Một nghìn năm trăm năm mươi lăm năm

Như vậy, việc sử dụng chữ "lăm" để khi đọc số đi liền với năm tháng sẽ dễ nghe hơn, giúp người nghe có thể phân biệt được một cách chính xác hơn.

2. Cách đọc số 5 trong toán học

Dưới đây là cách đọc một vài số có chữ ố 5, mời bạn tham khảo.

5: Năm

15: Mười lăm

25: Hai mười lăm

50: Năm mươi

55: Năm mươi lăm

505: Năm trăm linh (lẻ) năm

515: Năm trăm mười lăm

1005: Một nghìn không trăm linh năm

1025: Một nghìn không trăm hai mươi lăm

1500: Một nghìn năm trăm

5.525.000: Năm triệu, năm trăm hai mươi lăm nghìn

5.025.110: Năm triệu, không trăm hai mươi lăm nghìn, một trăm mười

555.555: Năm trăm năm mươi lăm nghìn, năm trăm năm mươi lăm

505.515: Năm trăm linh năm nghìn, năm trăm mười lăm

1.505.555.005: Một tỷ, năm trăm linh năm triệu, năm trăm năm mươi lăm nghìn, không trăm linh năm.

Trên đây là bài viết "Mười lăm" hay "Mười năm" là chuẩn xác nhất. Hy vọng bài viết đã cung cấp đến bạn những thông tin bổ ích giúp đỡ bạn trên con đường khắc phục thói quen viết sai chính tả. Chúc các bạn thành công!!!

Viết bình luận