Thủ Thuật

Cách sử dụng Stitch trên TikTok

Cách sử dụng Stitch trên TikTok

Ngoài Duet (song ca) quen thuộc, TikTok còn có tính năng Stitch giúp bạn kết hợp video của người khác vào video của mình.