Thao tác tạo bảng trong Word

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn thao tác tạo bảng trong Word.

Để tạo bảng trong Word 2013 có những cách sau:

Cách 1: Đặt chuột tại vị trí muốn chèn bảng -> Insert -> Table -> Di chuyển chuột lựa chọn số hàng và số cột như hình vẽ:

Chọn Insert - Table - Di chuyển chuột lựa chọn số hàng và số cột

- Kết quả đã tạo được bảng -> chỉnh sửa và nhập nội dung cho bảng được kết quả:

Chỉnh sửa và nhập nội dung cho bảng

Cách 2: Đặt chuột tại vị trí muốn tạo bảng -> vào thẻ Insert -> Table -> Insert Table:

Vào thẻ Insert - Table - Insert Table

- Hộp thoại Insert Table xuất hiện -> nhập các nội dung sau:

+ Number of Column: Nhập số cột cần tạo bảng.

+ Number of Rows: Nhập số hàng cần tạo bảng.

Cuối cùng nhấn OK để thực hiện tạo bảng:

Number of Column: Nhập số cột cần tạo bảng;  Number of Rows: Nhập số hàng cần tạo bảng

- Chỉnh sửa và nhập nội dung cho bảng được kết quả:

Chỉnh sửa và nhập nội dung cho bảng

Cách 3: Đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn tạo bảng -> vào thẻ Insert -> Table -> Draw Table:

Vào thẻ Insert - Table - Draw Table

- Con trỏ chuột chuyển thành biểu tượng bút vẽ -> thực hiện di chuyển và vẽ các hàng và cột theo ý muốn, tuy nhiên cách này không được khuyến khích dùng:

Con trỏ chuột chuyển thành biểu tượng bút vẽ - thực hiện di chuyển và vẽ

- Sau khi vẽ xong thực hiện chỉnh sửa và thêm nội dung cho bảng được kết quả:

Thực hiện chỉnh sửa và thêm nội dung cho bảng

Trên đây là hướng dẫn chi tiết thao tác tạo bảng trong Word.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận