Thao tác tạo bảng trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn thao tác tạo bảng trong Excel.

Creat Table

Để tạo bảng bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào thẻ Insert -> Tables -> Table:

Vào thẻ Insert - Tables - Table

Bước 2: Hộp thoại Creat Table xuất hiện -> trong mục Where is the data for your table lựa chọn vùng dữ liệu cần tạo bảng -> OK:

Trong mục Where is the data for your table lựa chọn vùng dữ liệu cần tạo bảng

Bước 3: Sau khi chọn OK bảng dữ liệu đã được tạo như hình:

Sau khi chọn OK bảng dữ liệu đã được tạ

Bước 4: Trường hợp muốn thay đổi kiểu hiển thị của bảng thực hiện như sau: Kích chọn vào bảng -> vào thẻ Design -> lựa chọn kiểu hiển thị của bảng trong mục Quick Style:

Kích chọn vào bảng - vào thẻ Design - Quick Style

Bước 5: Hoặc bạn có thể lựa chọn các nội dung thể hiện trên bảng bằng cách kích chọn mục Table Style Options trong đó:

- Mục Header Row: Ẩn/ hiện tiêu đề của bảng.

- Mục Total Row: Ẩn/ hiện hàng tính tổng ở cuối bảng.

- Mục First Column: Hiển thị định dạng đặc biệt cho cột đầu tiên của bảng.

- Mục Last Column: Hiển thị định dạng đặc biệt cho cột cuối cùng của bảng.

Lựa chọn các nội dung thể hiện trên bảng trong mục Table Style Options

Trên đây là hướng dẫn chi tiết thao tác tạo bảng trong Excel 2013.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận