Tăng tốc độ truy cập Internet hiệu quả

Để tăng tốc độ truy cập Internet bạn có thể làm theo những cách sau:

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết những cách cơ bản để tăng tốc độ truy cập cho Internet.

1. TĂNG DNS CACHE

Bước 1: Để tăng DNS bạn làm như sau: Click Start -> Run -> gõ Regedit.

Regedit

Bước 2: Chọn HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> Dnscache -> Parameters.

Parameters

Bước 3: Tạo 4 khóa như sau:

- Chuột phải -> New -> DWORD (32 bit) Value.

Chú ý: Tùy phiên bản hệ điều hành máy tính của bạn mà chọn 32 bit hoặc 64 bit nhé. (Ở đây hệ điều hành của mình là 32 bit).

DWORD (32 bit) Value

Đặt tên 4 khóa lần lượt như sau:

1. CacheHashTableBucketSize.

2. CacheHashTableSize.

3. MaxCacheEntryTtlLimit.

4. MaxSOACacheEntryTtlLimit.

Sau khi thao tác xong có 4 khóa:

4 khóa

Bước 4: Đặt giá trị cho các khóa.

- Giá trị các khóa:

1. CacheHashTableBucketSize giá trị là 1.

2. CacheHashTableSize giá trị là 384.

3. MaxCacheEntryTtlLimit giá trị là 64000.

4. MaxSOACacheEntryTtlLimit giá trị là 301.

- Cách đặt giá trị:

+ Chuột phải vào tên khóa chọn Modify.

Modify

+ Hộp thoại xuất hiện bạn nhập giá trị tương ứng của khóa.

OK

Sau khi nhập xong giá trị cho 4 khóa bạn đã tăng tốc cho DNS Cache.

2. TĂNG TỐC BĂNG THÔNG

Bước 1: Start -> Run -> nhập Regedit -> OK.

OK 2

Bước 2: Chọn HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> Policies -> Microsoft -> Windows.

Windows

Bước 3: Chuột phải vào Windows -> New -> Key.

Key

Bước 4: Nhập tên file là "Psched".

Psched

Bước 5: Chuột phải Windows -> New -> DWORD (32bit) Value.

Chú ý: Tùy máy tính của bạn mà chọn DWORD 32 bit hay 64 bit nhé. Ở đây mình chọn 32 bit.

DWORD (32bit) Value 2

Bước 6: Đặt tên cho file DWORD là NonBestEffortLimit.

NonBestEffortLimit

Bước 7: Chuột phải NonBestEffortLimit -> Modify.

Modify 2

Bước 8: Hộp thoại Edit DWORD xuất hiện -> Nhập giá trị 0 -> OK.

OK 3

Như vậy bạn đã hoàn thành xong tăng tốc cho băng thông.

3. TẮT TÍNH NĂNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH

Bước 1: Start -> cmd -> chuột phải vào cmd -> Run as administractor.

Run as administractor

Bước 2: Nhập câu lệnh: Nest interface tcp set global autotuninglevel= disable.

Nest interface

Bước 3: Nhấn Enter -> Kết quả:

Kết quả

Bước 4: Đóng cmd -> khởi động lại máy tính.

Chú ý: Để kích hoạt lại TCP nhập câu lệnh sau: Nest interface tcp set global autotuninglevel= normal.

Trên đây là cách tăng tốc độ truy cập Internet cho PC của bạn.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận