svchost.exe

Thủ thuật svchost.exe, hướng dẫn svchost.exe, tổng hợp các bài viết về svchost.exe

svchost.exe là gì?

svchost.exe là gì?

Mỗi khi mở Task Manager, ta luôn nhìn thấy những tiến trình svchost.exe, nhưng thường không mấy ai quan tâm đến chúng. Dù vậy, trong một số ít trường hợp, svchost.exe lại chiếm rất nhiều RAM và CPU

Cách xử lý svchost.exe chiếm nhiều RAM và CPU

Cách xử lý svchost.exe chiếm nhiều RAM và CPU

Svchost.exe là tên của 1 tiến trình (process) nhằm giúp hỗ trợ một số dịch vụ chạy trên windows. Khi nhìn vào Task Manager thì chúng ta thấy có rất nhiều tiến trình svchost.exe đang chạy.