SOS

Thủ thuật SOS, hướng dẫn SOS, tổng hợp các bài viết về SOS

SOS là gì? Viết tắt của từ nào?

SOS là gì? Viết tắt của từ nào?

Trong cuộc sống, chắc hẳn bạn rất hay thấy từ SOS nhưng lại không biết nó viết tắt của từ gì, có ý nghĩa ra sao và khi nào thì dùng nó.