Shutdown

Thủ thuật Shutdown, hướng dẫn Shutdown, tổng hợp các bài viết về Shutdown

Lệnh Shutdown, Restart bằng CMD

Lệnh Shutdown, Restart bằng CMD

Sử dụng lệnh Shutdown, Restart bằng lệnh CMD giúp bạn xử lý một số lỗi máy tính trong trường hợp khẩn cấp

Cách hủy lệnh Shutdown nhanh chóng

Cách hủy lệnh Shutdown nhanh chóng

Lệnh shutdown sẽ khiến bạn gặp chút khó khăn nếu đang làm việc dở chưa kịp sao lưu hoặc đang download dở dang một file với kích thước lớn.