Recent Files

Thủ thuật Recent Files, hướng dẫn Recent Files, tổng hợp các bài viết về Recent Files

Cách tắt Recent Files và Quick Access trên Windows 10

Cách tắt Recent Files và Quick Access trên Windows 10

Quick Access cũng như Recent Files là tính năng được Microsoft thiết kế nhằm giúp người dùng nhanh chóng tìm đến dữ liệu mà họ cần, thường xuyên hoặc mới mở gần đây.