Quick Access

Thủ thuật Quick Access, hướng dẫn Quick Access, tổng hợp các bài viết về Quick Access

Cách tắt Recent Files và Quick Access trên Windows 10

Cách tắt Recent Files và Quick Access trên Windows 10

Quick Access cũng như Recent Files là tính năng được Microsoft thiết kế nhằm giúp người dùng nhanh chóng tìm đến dữ liệu mà họ cần, thường xuyên hoặc mới mở gần đây.