Khẩu Hiệu

Thủ thuật Khẩu Hiệu, hướng dẫn Khẩu Hiệu, tổng hợp các bài viết về Khẩu Hiệu

Những khẩu hiệu an toàn giao thông hay

Những khẩu hiệu an toàn giao thông hay

Khác với ngôn ngữ văn chương, khẩu hiệu an toàn giao thông là một ngôn ngữ pháp luật với sự thể hiện ngắn gọn, súc tích, diễn đạt kĩ càng, đủ ý, phân tích sắc bén.