IMDB

Thủ thuật IMDB, hướng dẫn IMDB, tổng hợp các bài viết về IMDB

IMDb là gì? Điểm IMDb là gì? Cách chọn phim hay dựa trên điểm IMDb

IMDb là gì? Điểm IMDb là gì? Cách chọn phim hay dựa trên điểm IMDb

IMDb (Internet Movie Database - Cơ sở dữ liệu điện ảnh trên Internet) có vai trò như một thư viện điện ảnh, nơi cung cấp thông tin về phim, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, ... và những chủ đề khác liên quan đến điện ảnh, truyền hình và video game.