Hàm RANK

Thủ thuật Hàm RANK, hướng dẫn Hàm RANK, tổng hợp các bài viết về Hàm RANK

Cách xếp hạng trên Excel bằng hàm RANK

Cách xếp hạng trên Excel bằng hàm RANK

Trong trường hợp như phải thống kê điểm số cho một lớp học và tìm ra những người đứng đầu trong lớp, chúng ta có thể sử dụng hàm RANK trong Excel để xếp hạng một cách nhanh chóng.

Hàm RANK - Hàm xếp thứ hạng trong Excel - Cách dùng và ví dụ

Hàm RANK - Hàm xếp thứ hạng trong Excel - Cách dùng và ví dụ

Hàm RANK sắp xếp các số bằng nhau cùng một thứ hạng. Tuy nhiên, sự trùng lặp sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của các số sau đó. Ví dụ bạn có chuỗi số: 1,2,2,3,4 và sắp xếp theo thứ tự tăng dần, vậy thứ tự của số 1 trong chuỗi là 5.