BCC

Thủ thuật BCC, hướng dẫn BCC, tổng hợp các bài viết về BCC

CC và BCC trong Gmail là gì

CC và BCC trong Gmail là gì

Các bạn thấy Cc và Bcc trên phần nhập email người nhận trong Gmail, các bạn không biết hai phần này là gì? Và khi nào nên sử dụng đến chúng?