Ngắt trang trong Word - Hướng dẫn cách ngắt trang trong Word 2007, 2010, 2013, 2016

Bạn muốn các trang trong văn bản có định dạng khác nhau để trình bày văn bản theo ý muốn. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn Cách ngắt trang giúp các bạn có thể định dạng từng trang khác nhau theo ý muốn.

Hướng dẫn cách ngắt trang trong Word 2007, 2010, 2013, 2016

Ví dụ muốn ngắt phần 2. Cách làm trắng da bằng trứng gà tươi sang đầu trang 2:

Muốn ngắt phần 2 Cách làm trắng da bằng trứng gà tươi sang đầu trang 2

Để ngắt dòng 2 sang đầu trang tiếp theo bạn thực hiện đặt con trỏ chuột tại đầu dòng 2. Cách làm trắng da bằng trứng gà tươi -> vào thẻ Insert -> Page -> Page Break:

Vào thẻ Insert - Page - Page Break

Hoặc bạn vào thẻ Layout -> Breacks -> Next Page là có thể ngắt được trang:

Hoặc vào thẻ Layout - Breacks - Next Page

Kết quả ban đã ngắt mục 2 sang đầu trang tiếp theo:

Kết quả đã ngắt mục 2 sang đầu trang tiếp theo

Để chắc chắn bạn đã ngắt được trang bạn chỉ cần kích đúp chọn phần header and Footer hai trang được chia thành 2 section 1 và 2:

Hai trang được chia thành 2 section 1 và 2

Ứng dụng việc ngắt trang có thể bạn định dạng trang 1 và 2 khác nhau ví dụ như có thể đánh số trang từ trang bất kì với giá trị bất kì, hoặc đơn giản như việc đánh số trang ở trang 1 mà không đánh số trang ở trang 2:

Đánh số trang ở trang 1 mà không đánh số trang ở trang 2

Hoặc có thể trang số 1 bạn định dạng khổ giấy ngang nhưng trang 2 định dạng khổ giấy dọc. Để làm được điều này bắt buộc bạn cần ngắt trang:

Trang số 1 định dạng khổ giấy ngang nhưng trang 2 định dạng khổ giấy dọc

Như vậy với một số thao tác bạn đã có thể tự ngắt trang để định dạng các trang khác nhau. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận