Hướng dẫn đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word nhanh chóng 2024

Để đánh số trang từ đầu tài liệu đến cuối tài liệu thì chắc hẳn các bạn đều biết vào Insert -> Page Number. Nhưng với nhiều tài liệu Word có các trang đầu là mục lục, lời mở đầu, danh mục hình vẽ, danh mục biểu đồ.... mà các bạn chỉ muốn đánh số trang từ trang bắt đầu có nội dung tài liệu. Nếu các bạn chưa biết cách đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word thì các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Hướng dẫn đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word

Bài viết hướng dẫn chi tiết cách đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word nhanh chóng.

Bước 1: Ngắt trang bắt đầu từ trang mà bạn muốn đánh số trang

Ngắt trang giúp cho các bạn có thể tạo Section mới cho văn bản, Section mới này bắt đầu từ trang mà bạn muốn đánh số trang đến hết văn bản. Mỗi Section các bạn có thể đánh số trang khác nhau, không liên quan đến nhau. Để ngắt trang các bạn đặt con trỏ chuột vào đầu trang mà bạn muốn bắt đầu đánh số trang như hình dưới.

Để ngắt trang các bạn đặt con trỏ chuột vào đầu trang

Tiếp theo chọn thẻ Layout -> Breaks -> Next Page.

Tiếp theo chọn thẻ Layout - Breaks - Next Page

Như vậy các bạn đã tách văn bản thành 2 Section, Section 2 bắt đầu từ trang mà bạn muốn đánh số trang.

Như vậy các bạn đã tách văn bản thành 2 Section

Bước 2: Đánh số trang cho toàn bộ văn bản Word

Chọn Insert -> Page Number -> chọn vị trí và kiểu đánh số trang. Lúc này số trang vẫn được đánh liên tiếp từ Section 1 đến Section 2.

Đánh số trang cho toàn bộ văn bản Word

Bước 3: Thiết lập số trang

Bước thiết lập này giúp cho số trang ở mỗi Section đều bắt đầu từ một số mà bạn sẽ thiết lập (ví dụ: nếu thiết lập là số trang bắt đầu là 1 thì Section 1 các trang cũng được đánh số từ 1, Section 2 các trang cũng được đánh số từ 1).

Chọn Insert -> Page Number -> Format Page Numbers.

Chọn Insert - Page Number - Format Page Numbers

Xuất hiện Format Page Numbers các bạn chọn kiểu số trong ô Number format, chọn Start at1 (hoặc là số bất kỳ bạn muốn đánh từ đầu các Section). Nhấn OK để đóng lại.

Chọn kiểu số trong ô Number format, chọn Start at là 1

Sau khi đã thiết lập xong, như vậy cả Section 1 và Section 2 đều được đánh số trang bắt đầu từ 1.

Bước 4: Ngắt liên kết giữa hai Section          

Vẫn tại giao diện header và footer, để ngắt liên kết giữa hai Section các bạn chọn thẻ Design -> nhấn để bỏ chọn Link to Previous để ngắt liên kết giữa 2 section.

Ngắt liên kết giữa hai Section

Bước 5: Xóa số trang ở Section 1

Sau khi đã ngắt liên kết giữa 2 Section, thì 2 Section đã không liên quan đến nhau. Các bạn chỉ muốn đánh số trang từ trang mà bạn đã ngắt trang (Section 2) thì các bạn cần xóa số trang ở Section 1. Đặt con trỏ chuột vào số trang của Section 1 và chọn Insert -> Page Number -> Remove Page Numbers.

Xóa số trang ở Section 1

Như vậy các bạn đã xóa xong số trang trên Section 1, còn lại số trang trên Section 2 cũng là số trang được đánh từ trang bất kỳ mà bạn muốn.

Số trang trên Section 2

Như vậy chỉ với 5 bước mà bài viết đã hướng dẫn, các bạn đã có thể đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word nhanh chóng. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận