Hướng dẫn chèn ký tự đặc biệt vào văn bản Word

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách chèn ký tự đặc biệt vào văn bản.

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn chèn kí tự đặc biệt -> Vào thẻ INSERT -> Symbol.

Symbol

Bước 2: Danh sách một số kí tự được hiển thị nếu ký tự bạn muốn chèn nằm trong danh sách bạn kích chọn vào kí tự đó.

INSERT

Bước 3: Trường hợp kí tự bạn muốn chèn không nằm trong danh sách đó kích chọn More Symbols.

More Symbols

Bước 4: Hộp thoại Symbol xuất hiện bạn lựa chọn kí tự cần chèn bằng cách nháy đúp chuột vào kí tự đó hoặc kích chọn vào kí tự và kích chọn Insert.

Chú ý:

- Mục Font: Lựa chọn các nhóm kiểu kí tự đặc biệt, thường thì kí tự của font hiển thị trên nhóm tên font còn kí tự dùng trang trí văn bản nằm 3 mục Wingdings, Wingdings2, Wingdings3.

- Mục Recently used symbols: Hiển thị những kí tự được dùng gần đây nhất.

Recently used symbols

Bước 5: Bạn lựa chọn loại kí tự khác bằng cách kích vào mũi tên trong mục Font -> lựa chọn tên nhóm kí tự.

Font

Bước 6: Trường hợp bạn muốn chọn một số kí tự đặc biệt khác chuyển sang tab Special Characters -> chọn kí tự -> Insert.

Insert 2

Kết quả sau khi chèn kí tự:

Kết quả

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận