Hàm RIGHT() và RIGHTB() trong Excel

Trong khi xử lý dữ liệu chuỗi trong Excel, các bạn gặp phải trường hợp cần cắt chuỗi ký tự bên phải của một chuỗi. Việc sử dụng hàm RIGHT() hay hàm RIGHTB() để cắt chuỗi là rất cần thiết.

Có rất nhiều bạn chưa biết cách sử dụng hàm RIGHT(), RIGHTB() các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết cách sử dụng hai hàm này nhé.

Hàm RIGHT, RIGHTB trong Excel 1

Mô tả

Hàm RIGHT() trả về kết quả là một hoặc nhiều ký tự cuối cùng trong chuỗi văn bản dựa vào số lượng ký tự mà các bạn đưa ra. Hàm RIGHT() luôn đến mỗi ký tự là 1 dù là byte đơn hay byte kép hay ngôn ngữ mặc định là gì.

Hàm RIGHTB() trả về kết quả là một hoặc nhiều ký tự cuối trong chuỗi văn bản dựa vào số byte mà các bạn chỉ định. Hàm RIGHTB() đếm mỗi ký tự byte kép là 2 nếu ngôn ngữ được thiết lập mặc định là một trong các ngôn ngữ hỗ trợ DBCS, nếu không hàm sẽ đếm mỗi ký tự là 1.

Cú pháp

=RIGHT(text,[num_chars])

=RIGHTB(text,[num_bytes])

Trong đó:

- text: là chuỗi văn bản các bạn muốn trích xuất các ký tự.

- num_chars: số lượng ký tự mà các bạn muốn hàm RIGHT() trích xuất.

- num_bytes: số lượng byte mà các bạn muốn hàm RIGHTB() trích xuất.

Ghi chú

- Nếu num_chars được bỏ qua thì mặc định của nó là 1.

- Num_chars luôn phải lớn hơn hoặc bằng 0.

- Nếu num_chars lớn hơn độ dài của chuỗi văn bản thì hàm sẽ trả về toàn bộ chuỗi văn bản.

Ví dụ

Cho một chuỗi văn bản "Nguyễn Văn Bình" các bạn trích xuất 5 ký tự cuối trong văn bản trên.

- Nhập trực tiếp text vào hàm RIGHT().

Hàm RIGHT, RIGHTB trong Excel 2

- Tham chiếu text từ ô trong Excel vào hàm RIGHT().

Hàm RIGHT, RIGHTB trong Excel 3

Bài viết trên đã mô tả cú pháp và ví dụ giúp các bạn hiểu rõ hơn về hàm RIGHT() và hàm RIGHTB(). Các bạn có thể sử dụng chúng một cách linh hoạt khi thao tác, xử lý dữ liệu với chuỗi văn bản. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận