Hàm MIRR - Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh trong Excel

Đôi khi trong quá trình đầu tư chứng khoán bạn băn khoăn và không biết khi nào có thể hoàn vốn hay tính như nào để biết đầu tư tiếp có lãi hay không. Bài viết dưới đây hướng dẫn sử dụng hàm MIRR giúp bạn trả lời câu hỏi trên.

Hướng dẫn sử dụng hàm MIRR

Mô tả: Thực hiện tính toán trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có sự điều chỉnh của dòng tiền định kỳ. Không những vậy MIRR cho phép tính dự tính khoản chi phí và tiền lãi nếu tái đầu tư.

Cú pháp: MIRR(values, finance_rate, reinvest_rate).

Trong đó:

- values: Bao gồm các khoản thanh toán, mang cả giá trị âm. Nó bao gồm chi phí ban đầu, khoản vay…

- finance_rate: Lãi suất phải trả cho các khoản vay trong các dòng tiền.

- reinvest_rate: Lãi suất nhận được khi thực hiện tái đầu tư.

Ví dụ: Cho bảng số liệu sau:

Bảng số liệu ban đầu

Hãy tính:

- Tính tỷ suất lãi suất của khoản đầu tư sau khoảng thời gian là 3 năm.

- Tính tỷ suất lãi suất của khoản đầu tư sau khoảng thời gian là 5 năm.

- Tính tỷ suất lãi suất của khoản đầu tư sau khoảng thời gian là 5 năm và có sử dụng tái đầu tư với lãi suất 12%.

Thực hiện bài toán:

1. Lãi suất của khoản đầu tư sau 3 năm

Tại ô cần tính nhập công thức: =MIRR(D5:D8,D11,D12).

Lãi suất của khoản đầu tư sau 3 năm

Kết quả:

Kết quả Lãi suất của khoản đầu tư sau 3 năm

Vậy sau 3 năm lãi suất = -6,6% => Khoản đầu tư sau 3 năm chưa có lãi.

2. Lãi suất sau 5 năm

Tại ô cần tính nhập công thức: =MIRR(D5:D10,D11,D12).

Lãi suất sau 5 năm

Kết quả sau khi tính:

Kết quả lãi suất sau 5 năm

Vậy khoản đầu tư sau 5 năm có lãi và lãi suất nhận được là 11% so với vốn bỏ ra.

3. Lãi suất nhận được sau 5 năm cùng với tái đầu tư nhận được lãi suất 12%

Tại ô cần tính nhập công thức: =MIRR(D5:D10,D11,12%).

Lãi suất nhận được sau 5 năm

Kết quả:

Kết quả Lãi suất nhận được sau 5 năm

Lãi suất sau 5 năm có tái đầu tư với lãi suất 12% = 9% < 11% => Khoản tái đầu tư hiệu quả không cao các bạn nên xem xét.

Trên đây là cách tính và ước lượng lãi suất sau khi đầu tư và tái đầu tư. Hy vọng bạn xem xét thật kỹ trước khi quyết định đầu tư.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận