Font BK HCM - Tổng hợp toàn bộ font BK HCM đầy đủ nhất bao gồm BK HCM 1 (1 byte) và BK HCM 2 (2 byte) (487 Font)

Hiện tại Font BK HCM ít còn được sử dụng cho các văn bản mới, tuy nhiên một số tài liệu cũ thì vẫn còn dùng font BK HCM, nếu bạn muốn mở được các văn bản dùng font BK HCM thì hãy tại bộ font BK HCM được tổng hợp đầy đủ nhất tại đây gồm 487 Font, đây là bộ sưu tập font BK HCM đầy đủ nhất hiện nay.

Bộ font BK HCM  này được chia làm 2 phần:

  • BK HCM 1 (1 byte) gồm 196 font
  • BK HCM 2 (2 byte) gồm 291 font

Một số hình ảnh demo cho bộ font BK HCM này:

Một số mẫu font BK HCM 1

Một số mẫu font BK HCM 1

Một số mẫu font BK HCM 1

Một số mẫu font BK HCM 1

Một số mẫu font BK HCM 2

Một số mẫu font BK HCM 2

Một số mẫu font BK HCM 2

Một số mẫu font BK HCM 2

Hướng dẫn cài font BK HCM vào máy tính

Cách 1: Chọn toàn bộ font, nháy chuột phải chọn Install

Chọn toàn bộ font, nháy chuột phải chọn Install

Cách 2: Copy toàn bộ font BK HCM vào thư mục: C:\Windows\Fonts

Copy toàn bộ font BK HCM vào thư mục C:\Windows\Fonts

Hướng dẫn sử dụng font BK HCM

Để sử dụng font BK HCM, tốt nhất bạn nên dùng phần mềm Unikey, tải phần mềm Unikey ở đây.

Sau đó thiết lập kiểu gõ BK HCM như hình dưới, nếu bạn sử dụng font BK HCM thì chọn kiểu gỡ BK HCM 1, tương tự cho font BK HCM 2.

Để sử dụng font BK HCM, bạn nên dùng phần mềm Unikey

Link download bộ font BK HCM đầy đủ:

https://thuthuatphanmem.vn/uploads/2017/11/18/font_bk_hcm.rar

Viết bình luận