Cách tìm font chữ bằng hình ảnh chính xác nhất

Bạn thích một mẫu Font chữ nhưng không biết tên của Font chữ này? Hãy cùng theo dõi hướng dẫn tìm Font chữ bằng hình ảnh chính xác qua bài viết sau nhé.

Cách tìm font chữ bằng hình ảnh chính xác nhất

1. Tìm Font chữ bằng hình ảnh với MyFonts

Bước 1: Bạn truy cập trang web MyFonts. Tiếp theo, bạn click vào dòng click here to upload an image để tải ảnh font chữ cần tìm từ máy tính.

Click vào click here to upload an image

Bước 2: Bạn click chọn ảnh font chữ cần tìm (1) => Open (2).

Click chọn ảnh font chữ cần tìm và nhấn Open

Bước 3: Bạn lựa chọn vùng font chữ cần tra cứu (1) => Next (2).

Lựa chọn vùng font chữ cần tra cứu rồi nhấn Next

Bước 4: Sau đó, bạn sẽ nhận được kết quả tra cứu của rất nhiều bộ font khác nhau.

Bạn sẽ nhận được kết quả tra cứu của rất nhiều bộ font khác nhau

2. Tìm Font chữ bằng hình ảnh với Fontsquirrel

Bước 1: Bạn truy cập trang web Fontsquirrel. Tiếp theo, bạn click chọn Upload Image.

Click chọn Upload Image

Bước 2: Bạn click chọn font cần tìm (1) => Open (2).

Chọn font cần tìm và nhấn Open

Bước 3: Bạn chọn Matcherate It! để tìm font chữ bằng hình ảnh.

Chọn Matcherate It! để tìm font chữ bằng hình ảnh

Sau đó, bạn sẽ thấy kết quả trả về với các mẫu font khác nhau.

Kết quả trả về

3. Tìm font bằng hình ảnh với Font Matcherator

Bước 1: Bạn truy cập trang web Font Matcherator. Tiếp theo, bạn click vào Upload Image.

Click vào Upload Image

Bước 2: Bạn chọn ảnh chứa font cần tìm (1) => Open (2).

Chọn ảnh chứa font cần tìm và nhấn Open

Bước 3: Bạn click vào Matcherate It! để tìm kiếm font chữ.

Bạn click vào Matcherate It! để tìm kiếm font chữ

Tiếp theo, bạn sẽ nhận được kết quả trả về với những mẫu font khác nhau. Bạn hãy lựa chọn mẫu font theo sở thích và tra tên font trên Google để tìm kiếm và tải về mẫu font ưa thích.

Kết quả trả về với những mẫu font khác nhau

Với hướng dẫn trong bài viết, bạn có thể tìm font chữ bằng hình ảnh chính xác, nhanh chóng. Chúc các bạn ngày mới tốt lành!

Viết bình luận