DNS nhanh nhất hiện nay 2024

DNS là hệ thống kết nối tên miền, giúp bạn truy cập các trang web trong tên miền đó nhanh và hiệu quả. Với danh sách các DNS nhanh nhất hiện nay, bạn sẽ không còn lỗi lo truy cập Internet chậm và giật nữa.

DNS nhanh nhất hiện nay 2024

Trước khi theo dõi danh sách DNS thì bạn có thể tham khảo hướng dẫn cách đổi DNS trên máy dưới đây nếu như bạn chưa biết.

Hướng dẫn đặt địa chỉ IP tĩnh, thay đổi DNS

Cách đổi DNS trên Windows 10

Cách đổi DNS trên điện thoại Android

1. Google DNS

IPv4

8.8.8.8
8.8.4.4

IPv6

2001:4860:4860::8888
2001:4860:4860::8844

hoặc

2001:4860:4860:0:0:0:0:8888
2001:4860:4860:0:0:0:0:8844

hoặc

2001:4860:4860:0000:0000:0000:0000:8888
2001:4860:4860:0000:0000:0000:0000:8844

2. DNS Cloudflare

IPv4

1.1.1.1
1.0.0.1

IPv6

2606:4700:4700::1111
2606:4700:4700::1001

3. DNS OpenDNS

208.67.222.222
208.67.220.220

4. DNS VNPT

203.162.4.191
203.162.4.190

5. DNS Viettel

203.113.131.1
203.113.131.2

6. DNS FPT

210.245.24.20
210.245.24.22

7. DNS NetNam

203.162.7.89
203.162.6.71
203.162.0.181
203.162.0.24
203.162.22.2
203.162.7.131
203.162.21.114
203.162.7.89
203.162.7.71

8. DNS VNNIC

203.162.57.105
203.162.57.107
203.162.57.108

9. DNS Hi-Teck

209.126.152.184
216.98.138.163
209.126.152.185

10. DNS Dnsadvantage

156.154.70.1
156.154.71.1

11. Cisco OpenDNS

208.67.222.222
208.67.220.220

12. Quad9 DNS

9.9.9.9
149.112.112.112

13. Norton DNS

198.153.192.1
198.153.194.15

14. DNS Verizon

4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4
4.2.2.5
4.2.2.6

15. DNS Singapore

165.21.83.88
165.21.100.88

16. Comodo Secure DNS

8.26.56.26
8.20.247.20

17. Verisign DNS

64.6.64.6
64.6.65.6

Với danh sách những DNS nhanh và thông dụng, bạn có thể cải thiện tốc độ Internet và chặn quảng cáo không mong muốn với dịch vụ DNS. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận