Công thức & cách tính diện tích mặt cầu

Các bạn đang cần tính diện tích mặt cầu nhưng do lâu không tính diện tích mặt cầu nên bạn đã quên công thức tính. Vì vậy các bạn muốn tìm kiếm công thức tính diện tích mặt cầu để sử dụng, vậy mời các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu về công thức & cách tính diện tích mặt cầu.

Công thức và cách tính diện tích mặt cầu

Dưới đây ThuThuatPhanMem.vn nhắc lại khái niệm, công thức và cách tính diện tích mặt cầu, mời các bạn cùng theo dõi.

Mặt cầu là gì?

Trong không gian metric ba chiều, mặt cầu là quỹ tích những điểm cách đều một điểm O cố định cho trước một khoảng không đổi R. Điểm O gọi là tâm và khoảng cách R gọi là bán kính của mặt cầu.

Tập hợp các điểm trong không gian nằm bên trong mặt cầu và bản thân mặt cầu hợp thành khối cầu hay hình cầu.

Mặt cầu là gì

Công thức tính diện tích mặt cầu

Giả sử các bạn có mặt cầu như hình dưới:

Công thức tính diện tích mặt cầu

Vậy công thức tính diện tích mặt cầu là:

\({S_{mặt cầu}} = 4\pi {r^2}\)

Trong đó:

  • \({S_{mặt cầu}}\) là diện tích mặt cầu.

  • \(\pi \) là hằng số (=3.14159265359).

  • R là bán kính của mặt cầu.

Cách tính diện tích mặt cầu

1. Để tính diện tích mặt cầu các bạn cần biết bán kính R của mặt cầu, nếu chưa biết bán kính của R thì các bạn cần phải tính được bán kính của mặt cầu.

2. Sau khi biết bán kính R thì các bạn áp dụng công thức tính diện tích mặt cầu: \({S_{mặt cầu}} = 4\pi {r^2}\)

để tính diện tích mặt cầu mà bạn muốn.

Ví dụ: Cho một hình cầu có bán kính nối từ tâm O dài 5cm. Hỏi diện tích của mặt cầu này là bao nhiêu?

Ví dụ

Theo đề bài thì ta có R = 5cm.

Áp dụng công thức tính diện tích mặt cầu \({S_{mặt cầu}} = 4\pi {r^2}\), ta có:

\({S_{mặt cầu}} = 4.\pi {.5^2} = 100\pi = 314c{m^2}\)

Như vậy trên đây ThuThuatPhanMem.vn đã chia sẻ đến các bạn công thức và cách tính diện tích mặt cầu. Hi vọng qua bài viết này các bạn sẽ nhớ lại được công thức và cách tính diện tích mặt cầu để sử dụng khi cần. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận