Cách tính diện tích hình chữ nhật

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách tính diện tích hình chữ nhật giúp bạn giải quyết các bài toán trong hình học.

Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Hình chữ nhật ABCD

Diện tích hình chữ nhật được tính bằng tích hai kích thước của hình chữ nhật:

\[{S_{ABCD}} = a*b\]

Trong đó:

- a là chiều rộng hình chữ nhật

- b là chiều dài hình chữ nhật

Ví dụ minh họa tính diện tích hình chữ nhật

Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 180m. Chiều rộng bằng ½ chiều dài. Người ta làm 1 đường đi xung quang khu vườn. Chiều rộng của đường đi là 1m. Tính diện tích còn lại của khu vườn.

Ta có thể mô tả bài toán như hình vẽ sau:

Tính diện tích còn lại của khu vườn

Người ta để lối đi xung quanh vườn với chiều rộng bằng 1m.

Ta có Chu vi hình chữ nhật P = 180 m = (a +b) * 2 (với a, b lần lượt là chiều rộng chiều dài hình chữ nhật)

Chiều rộng bằng ½ chiều dài hay nói cách khác chiều dài gấp 2 lần chiều rộng

=> P = (a +2 *a) * 2 => P = 6*a

=> Chiều rộng hình chữ nhật là: 180 : 6 = 30 (m)

=> Chiều dài hình chữ nhật là:  (180 : 2) – 30 = 60 (m)

Để tính diện tích còn lại của khu vườn có 2 cách sau:

Cách 1: Tính diện tích còn lại thông qua chiều dài và chiều rộng còn lại của khu vườn.

Để tính diện tích còn lại của khu vườn sau khi mở lối đi cần xác định diện tích đã dùng để mở lối đi. Như vậy cần tính chiều dài và chiều rộng còn lại của khu vườn để có thể tính diện tích còn lại:

Chiều dài còn lại của khu vườn sau khi mở lối đi là:

60 – 1 – 1 = 58 (m)

Chiều rộng còn lại của khu vườn sau khi mở lỗi

30 – 1 – 1 = 28 (m)

Diện tích còn lại của khu vườn là:

58 * 28 = 1624 (\({m^2}\))

Cách 2: Tính diện tích đã sử dụng làm lối đi -> mới tính diện tích còn lại bằng diện tích cũ trừ đi diện tích đã sử dụng làm lối đi.

Diện tích của cả khu vườn khi chưa mở lối đi là:

S = 30 * 60 = 1800 (\({m^2}\))

Diện tích 2 lối đi theo chiều dài khu vườn là:

(60 m * 1 m) * 2 = 120 (\({m^2}\))

Diện tích 2 lối đi theo chiều rộng khu vườn là:

(30 m – 2 m) * 2 = 56 (\({m^2}\))

Diện tích đất đã sử dụng để làm lối đi xung quanh vườn là:

120 + 56 = 176 (\({m^2}\))

Diện tích còn lại của khu vườn sau khi mở lối đi là:

1800 – 176 = 1624 (\({m^2}\))

Vậy diện tích còn lại của khu vườn sau khi mở lối đi xung quanh vườn với chiều rộng bằng 1m là 1624 \({m^2}\)

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tính diện tích hình chữ nhật. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận