Cách tính diện tích hình thoi

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách tính diện tích hình thoi giúp các bạn ứng dụng và giải bài toán về hình thoi.

Công thức tính diện tích hình thoi

Muốn tính diện tích hình thoi ta lấy tích độ dài 2 đường chéo chia cho 2.

\({S_{ABCD}} = \frac{1}{2}*AC*BD\) trong đó (AC và BD là độ dài 2 đường chéo của hình thoi)

Chú ý trong quá trình tính độ dài 2 đường chéo cùng đơn vị.

Ví dụ minh họa

Tính diện tích hình thoi ABCD biết độ dài 2 đường chéo như hình vẽ:

Tính diện tích hình thoi ABCD

Đổi 120 cm = 12 dm.

Diện tích hình thoi ABCD bằng 1 phần 2 tích độ dài 2 đường chéo AC và BD

\({S_{ABCD}} = \frac{1}{2}*AC*BD = \frac{1}{2}*12*6 = 36(d{m^2})\)

Vậy hình thoi ABCD có diện tích là 36 (\(d{m^2}\))

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tính diện tích hình thoi. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận