Chuyển Word sang PDF bằng Office 2013

Với thao tác rất đơn giản, không cần sử dụng phần mềm trung gian nào bạn có thể tự tạo file PDF trên Word 2013.

Ví dụ có file .docx muốn chuyển sang PDF sử dụng Office 2013:

File docx

Bước 1: Sau khi tạo xong file Word cần chuyển sang PDF kích chọn vào File -> Save.

Save

Trường hợp đã lưu file dưới định dạng .docx bạn chọn Save As.

Save As

Bước 2: Đặt tên cho file và chú ý chọn kiểu file PDF trong mục Word Document.

PDF

Bước 3: Kích chọn Option để thêm một số tùy chọn:

Option

Bước 4: Hộp thoại xuất hiện bạn chọn số trang in:

All: Tất cả các trang trong Word đều chuyển sang PDF.

Current Page: Chỉ chuyển trang đang chứa con trỏ chuột sang PDF.

Page (s) From: Chuyển từ trang số x tới trang số y.

OK

Cuối cùng kích chọn OK bạn có kết quả sau:

Kết quả

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận