Chèn và hiệu chỉnh lưu đồ trong Word

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn cách chèn và hiệu chỉnh lưu đồ trong Word.

Để chèn lưu đồ trong văn bản thực hiện như sau:

Bước 1: Vào thẻ Insert -> illustrations -> SmartArt:

Vào thẻ Insert - illustrations - SmartArt

Bước 2: Hộp thoại Choose a SmartArt Graphic xuất hiện -> lựa chọn kiểu lưu đồ -> kích chọn OK:

Hộp thoại Choose a SmartArt Graphic xuất hiện - lựa chọn kiểu lưu đồ

Bước 3: Sau khi lựa chọn kiểu lưu đồ xuất hiện trên văn bản -> nhập nội dung cho từng thành phần trong lưu đồ:

Nhập nội dung cho từng thành phần trong lưu đồ

Bước 4: Sau khi nhập xong nội dung cho lưu đồ bạn muốn thay đổi lại kiểu lưu đồ -> kích chọn vào lưu đồ -> chọn Design -> Change Layout -> lựa chọn kiểu lưu đồ muốn thay thế:

Thay đổi lại kiểu lưu đồ

Bước 5: Kết quả lưu đồ được hiển thị với kiểu layout mới:

Kết quả lưu đồ được hiển thị với kiểu layout mới

Bước 6: Kích chọn vào Change Color để thay đổi màu sắc cho lưu đồ:

Kích chọn vào Change Color để thay đổi màu sắc cho lưu đồ

Bước 7: Thay đổi kiểu dáng khung của lưu đồ -> kích chọn vào Quick Styles -> lựa chọn kiểu hình cho lưu đồ:

Thay đổi kiểu dáng khung của lưu đồ - kích chọn vào Quick Styles

Sau khi hiệu chỉnh lại lưu đồ được kết quả:

Sau khi hiệu chỉnh lại lưu đồ được kết quả

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách chèn và hiệu chỉnh lưu đồ trong Word.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận